Üstad, Meyve'nin Dördüncü Meselesi'nde dünyaya hiç bakmamayı salık verirken, bugün Nurlarla irtibatlı kimselerin, dünyevi hadiseleri sonuna kadar takip etmelerini, gazete çıkarmaları vs,.. nasıl değerlendirilmeli?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı hükümler, zamanın şartlarına göre şekillenir. Üstad Hazretlerinin döneminde iman ve Kur’an’a hizmet edecek insanların sayısı çok az, hizmete ihtiyaç ise çok şiddetli idi. Bir iman hizmetçisinin harici şeyler ile iştigal etmesi cinayet deresinde zararlı idi. Ama zaman değişip, şartlar başkalaşıp, iman ve Kur’an hizmetçisinin sayısı artınca, bu hüküm belki tamamen kalkmasa da şiddeti azalmış denilebilir.

İşte mizaç ve meşrebi farklı olan Nur talebelerinden bazıları Üstad'ın eski vaziyetini muhafaza ederken, bazıları da değişen şartlara binaen farklı tarzları benimsemiştir.

İman ve Kur’an hizmeti taravet ve önemini asla kaybetmez ve kıyamete kadar da kaybetmeyecektir. Hiçbir meşrep bu hakikati inkar etmiyor, ama bunun yanında bir takım siyasi ve içtimai konulara girmeyi de normal görüyor. Böyle düşünenleri dairenin dışında mülahaza etmek, Risale-i Nur mesleğinin genişliğine ve letafetine sığmaz ve yakışmaz.

Risale-i Nurların ışığı ve nazarı ile siyasi ve içtimai meselelere bakmakta, ehil olanlar için bir sakınca yoktur. Ama hiç liyakati ve gereği yokken o meselelere bakmak da doğru değildir. Bazı kabiliyeti ve salahiyeti olanları model alıp, onu geniş bir yol haline çevirmek sakıncalıdır.

Üstad Hazretlerinin, bazı talebelerini siyasi ve içtimai konularda vazifelendirirken, genel itibari ile men etmesi meseleye ışık tutar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...