Block title
Block content

Üstad namazın manasını; Cenab-ı Hakkı tesbih ve tazim ve şükürdürdür, diyor ve bunları tek tek açıklıyor. Fakat "elhamdülillah"te hem fiili hem lafzi hem de kalbi ifadesini kullanıyor. Halbuki, diğer iki tesbih lafzında kalp ifadesi geçmiyor. İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"• Celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek;
• hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek;
• hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir."
(1)

Dokuzuncu Söz'de yer alan yukarıdaki ifadelerde de görüldüğü gibi, hamd için ayrıca kalp ifadesi kullanılmıştır. Bunun nedeni ise ise, "elhamdulillah" ifadesinin içindeki LAM harfinde gizlidir. LAM harfi ihtisas içindir. Yani hamd ederim, ama yalnız Allaha hamdederim demektir.  Bu mana ise kalbin tasdiki ile olur. Zira görünüşte hamde ortak olan diğer varlıklar da vardır. Annemiz babamızdan tutun diğer sebeplere kadar her şeyimizi onlardan alıyoruz. Zahiri ve mecazi mahbuplar da vardır. Bu LAM harfi bize zahiri mahmudlara değil, gerçek "Mahmud" olan Allah'a hamdedin diyor. Bu manayı üstadımız Yirminci Mektup'ta şöyle açıklamaktadır:

لَهُ الْحَمْدُ Yani, bütün mevcudatta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât Onundur. Öyle ise, hamd dahi Ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ Ona aittir. Çünkü sebeb-i medih olan nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâl ve medar-ı hamd olan herşey Onundur, Ona aittir. Evet, âyât-ı Kur’âniyenin işârâtıyla, bütün mevcudattan daimî bir surette dergâh-ı İlâhiyeye giden bir ubûdiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamd ü senâdır ki, daimî o dergâha gidiyor."(2)

Dipnot:

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz

(2) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...