Üstad neden kendine "Risale-i Nur tercümanı" diyor? Bu eserler, Üstad'ın kendi ilmi ile Kur'an'ın dersleri olarak yazması mı kabul edeceğiz, yoksa, Allah´ın ilhamen kelime kelime yazdırması mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Masdar ve memba, kaynak ve fail anlamına geliyor. Mesela ortada bir güzellik bir kemal varsa, o güzellik ve o kemal o kimseden çıkıyor ve o kimseye ait demektir. Masdar ve memba bu anlama gelir.

Mesela Üstad Hazretlerinin üzerinde çok güzellikler ve çok kemaller tezahür etmiş. Şayet Üstad Hazretlerini masdar ve memba telakki edersek, üzerinde tezahür eden o bütün güzellik ve kemaller onun şahsi malı olur. Mesela bir keramet göstermiş veya bir ilhama mazhar olmuş ise, o keramet ve ilhamın kaynak ve faili Üstad Hazretleri telakki edilmiş olunur ki, bu bir şirktir.

Mazhar ve makes ise, başkasının manasını üstünde izhar edip göstermek anlamına geliyor. Mesela insanda bir güzellik bir kemal varsa, o güzellik ve kemal Allah’a ait olup, insan o güzelliğe sadece bir mahal ve bir aynadır. O güzellik ve kemal insana Allah tarafından verilmiştir.

İnsanın mahiyet ve fıtratı, Allah’ın isim ve sıfatlarının bir tecelli sahası ve bir yansıma aynasıdır. Allah insana isim ve sıfatlarını tanıtıp sevdirmek için, insanın mahiyet ve fıtratında tecelli ediyor. İnsanın vazifesi ise bu tecellileri iman ve marifet gözlüğü ile görüp okumaktır. Bu okuma ve görme sayesinde insan manen çok yüksek makam ve derecelere ulaşabilecek bir mahiyete çıkar.

Mesela parlak bir ayinede güneşin yansıması görünse, güneşin bazı özellikleri aynaya aksetse, biz nazarımızı güneşten çevirip o ayinede tecelli eden güneşe ait özellikleri aynaya versek, o zaman o aynayı mazhar ve makeslikten çıkarıp, menba ve masdarlığa intikal ile haktan sapmış oluruz.

Zira aynadaki yansıma ve güneşe ait meziyetler aynanın kendi malı değil, güneşin malıdır. Ayna sadece aks ve izhara mahal şeffaf bir vasıtadan başka bir şey değildir. Kainat, dünya, insan da aynı şekilde Allah’ın isimlerinin manasına mazhar ve makes birer ayiney-i esmay-ı ilahiden başka bir şey değildirler. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz cemal, kemal ve ihsanına mazhar ve makes, cami ve parlak birer ayinedirler.

Üstad Hazretleri de aynı şekilde Risale-i Nurlara masdar ve memba değil, mazhar ve makestir. Bu inceliğe işaret etmek için "Ben sadece bir tercümanım ve kuru bir çubuk hükmündeyim." diyor. "Masdar ve membaı"m dese, şirkle eşdeğer olur.

Lakin Risale-i Nur gibi büyük ve tesirli bir nimeti, Allah, Üstad Hazretleri gibi mübarek ve makbul bir aynanın eli ile göndermiş. Bunu da bilmek icap eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...