Üstad, neden Risalelerin Diyanet eliyle basılmasını ve Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesini bu kadar istemiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâmı, hattâ bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır."(1)
Risalelerin Diyanet eliyle basılması, Risale-i Nur'un devlet tarafından onaylanması, sahiplenilmesi ve aslının korunması anlamına geliyor.
İstikbalde inşallah eğitim, ruhunu Kur'an nurlarından alacak, idare ve asayiş Kur'an nurlarına göre tanzim edilecek, sosyal hayatın saadeti Kur'an nurlarında aranacak ve insanlığa sunulacak. Bütün bunların olabilmesi için evvelâ Risale-i Nur'un devlet nezdinde kabul görmesi gerekir.

Ayasofya, fethin sembolüdür, müze değil camidir. Ayasofya'nın açılması büyük bir fütuhat olmasının yanında, İslâm âlemine de Osmanlı ruhunun dirilişini müjdelemektir ki İslâm birliğinin tesisine büyük hizmeti olacaktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

cemdemir
"hattâ bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek" ifadesini açıklar mısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurol.
İnşallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bir kısım Hristiyan devletlerinden maksat tevhide yaklaşan Protestan devletler olabilir.

Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur (1529).

Papazlara ihtiyaç duymaksızın Kitab-ı Mukaddes'i okuyabildikleri için, her vaftiz edilmiş inananın aracı bulunmadan rahiplik yetkisi olduğuna inanan Protestanlar Kitab-ı Mukaddes'i Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...