Üstad, ölmüş bir talebesini hesaba çeken münker nekir meleklerine "Bu benim talebem olmuş, onu çok sıkmayınız." demiş midir, böyle bir şey olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim,"

"Cenâb-ı Erhamürrâhimîne hadsiz şükür olsun ki; bu acip zamanda ve garip yerde, talebe-i ulûmun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi."

"Ehl-i keşf-i kuburun müşahedesiyle, müteaddit vâkıatla, tahsil-i ulûm ânında vefat eden bazı müştak ve ciddî bir talebe-i ulûm, şehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hattâ meşhur bir ehl-i keşf-i'l-kubur, vefat eden ve ilm-i sarf ve nahvi okuyan bir talebenin kabrinde Münker, Nekir'e nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş. Ve müşahede edip işitmiş ki, melek-i suâl, ondan sordu. 'Men Rabbûke? Senin Rabbin kimdir?' dediği zaman, o nahv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe, o meleğin cevabında demiş: 'Men mübtedâdır, Rabbûke onun haberidir.' Nahiv ilmince cevap vermiş, kendini medresede zannetmiş."

"İşte bu vâkıaya muvafık olarak, ben merhum Hâfız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulûm vaziyetinde ve tam şehidler mertebesinde ve tarz-ı hayatlarında biliyorum ve o kanaatle ona ve onun gibi Mehmed Zühdü'ye ve Hâfız Mehmed'e bazı dualarımda derim: 'Yâ Rabbî! Bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaik-i imaniye ve esrar-ı Kur'âniye ile kemâl-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Âmin. İnşaallah.' "
(1)

Öncelikle böyle bir bahis ve olay Risale-i Nurlarda geçmiyor. Bahsedilen olaya benzer bir durum yukarıda verdiğimiz şekilde geçiyor ki, Üstad Hazretleri burada sadece bir velinin müşahedesini naklediyor. Bunun yanında Ehl-i sünnet inancında büyük zatların, talebelerine şefaat ve medet etmesi haktır. Peygamber Efendimiz (asv)'in ümmetine olacak olan şefaati bunun en güzel misal ve vesikasıdır.

Şefaatin kapsamı, sadece günahların affedilmesi hususunda değil, cennet ehlinin makamının ziyadeleşmesinde de caridir. Böyle olunca, bir şeyhin müridine kabirde ve sorgu anında şefaat etmesi de olabilir...

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kamuran74
Allah c.c. ebeden sizlerden razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...