Block title
Block content

Üstad, Otuz İkinci Söz'de demiş ki: "Mevcudât-ı alem, vahdaniyete şehadet ettikleri elli beş lisandan (ki Katre Risalesi'nde onlara işaret edilmiş) birinci lisanına bir tefsirdir." Bu elli beş lisan nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu elli beş lisan kainatta tecelli eden her bir isim ve o isimlerin yansıması olan fiillere kinayedir. Mesela rızıklandırma bir fiil ve bir dil, Rezzak ise bu fiil ve dilin faili hükmündedir ki, bu anlamda sayısız diller ve fiiller mevcuttur. Çünkü Allah’ın kainat sahnesinde tecelli eden fiili isimlerinin bir sınırı ve sayısı yoktur. 

Üstad Hazretleri bu lisanları şu şekilde örneklendirmektedir:

"Kâinat terkiplerindeki intizam, cereyan-ı ahvaldeki nizam, suretlerdeki garabet, nakışlarındaki ziynet, yüksek hikmetler, eşyadaki muhalefet ve mümaselet, câmidattaki muavenet, birbirinden uzak olan şeylerdeki tesanüd, hikmet-i âmme, inayet-i tâmme, rahmet-i vâsia, rızk-ı âmm, hayatlar, tasarruf, tahvil, tağyir, tanzim, imkân, hudus, ihtiyaç, zaaf, mevt, cehil, ibadet, tesbihat, daavat ve hâkezâ, pek çok sıfatlar lisanlarıyla Hâlık-ı Kadîm-i Kadîrin vücub ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine şehadet ettikleri gibi; Esmâ-i Hüsnâyı tilâvet ederek, Cenab-ı Hakka tesbih ve Kur'ân-ı Hakîmi tefsir ve Resul-i Ekremin (a.s.m.) ihbaratını tasdik ediyorlar."(1)

Evet, kainat ve eşyada görülen intizam, nizam, garabet, ziynet, hikmet, muhalefet, mümaselet, muavenet, tesanüt, inayet, rahmet, rızık, hayat, tasarruf, tahvil, tağyir, tanzim, imkan, hudus, ihtiyaç, zaaf, mevt, cehil, ibadet, tesbih, daavat ve hakeza, sayısız fiiller Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik eden lisanlardır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...