Üstad Risale-i Nur'da, Risalet-i Ahmediyeyi nasıl ders veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'da, Risalet-i Ahmediye (a.s.m) gayet kati ve akli deliller ile ispat ediliyor. Özellikle On Dokuzuncu Söz ve On Dokuzuncu Mektup, çok keskin ve kati deliller ile Peygamber Efendimiz (asm)'in risaletini ispat ediyor, tafsilatı için oraya bakılabilir.

Risale-i Nur'da Risalet-i Ahmediye (a.s.m)’in sadece ispat ciheti değil, onun manevi azamet ve makamı da mükemmel bir şekilde izah ediliyor. Özellikle Miraç risalesi olan Otuz Birinci Söz ve On Birinci Lem'a olan sünnet-i seniye risalesi, onun manevi kimliğini çok güzel ve latif bir şekilde beyan ediyor.

Risale-i Nur'da Peygamber Efendimiz (a.s.m) iki yönü ile incelenir. Birisi nübüvvet ve risalet, diğeri ise beşeri yönüdür.

Tarih ve siyer kitaplarında daha çok beşeri halleri ve yönü ön plana çıktığından, sadece beşeri yönüne yoğunlaşanlar, manevi büyüklük ve azametini anlamakta zorlanıyorlar, hatta inkara bile gidiyorlar. Dolayısı ile sevgi de ona göre şekilleniyor.

Bir de risalet ve nübüvvet yönüne yoğunlaşıp, beşeri yönünü aklına sığıştıramayıp insan üstü, melek gibi görüp, insani yönünü inkar eden tasavvuf geleneği vardır. Bunun da çok sakıncaları vardır. Zira Hazreti Peygamber (asm), sadece Allah’ın elçisi değil, bizim de vekilimizdir. Yani, insanlara imam ve rehberdir. İnsan üstü bir melek makamında olsa, bize imamlık ve modellik yapamazdı. Bu yüzden, bu muhabbetin de çok sivrilikleri olup, yanlışlara gidebilir.

Risale-i Nur'da ise, bu iki kutup çok güzel dengelenmiştir. Yani, ne manevi azametinde sapma var, ne de beşeri hallerini kabullenememe durumu vardır. Bu yüzden Nurlardan terbiye almış birisi, sahabe kadar olmasa da Hazret-i Peygamber (asm)'e olan aşk ve sevgisi hem istikametli, hem de fevkaladedir diyebiliriz.

Bu yüzden Nurları ciddi okuyan ve tahkik edenler görür ki, peygamber sevgisi ve aşkı; ancak onun manevi azametini ve büyüklüğünü anlamakla orantılıdır. Sahabeler, onun iksir-i nübüvvetinden istifade ettikleri için birinci sıra onlarındır. Sahabe mesleğinin izinden ve tarzından giden Risale-i Nurlar ise, sahabelerin mesleğini bu zamanda hakkıyla temsil ediyorlar.

Risale-i Nur'daki peygamber sevgisi en mutedil bir şekilde izah edilmiştir. Ehl-i sünnet ölçülerine de tam mutabık.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...