Üstad, risalelerde meleklerin çok çeşitli olduğunu, sesten, ışıktan, havadan vs. dahi yaratıldığını ifade ediyor. Acaba şeytanlar da melekler gibi çeşit çeşit midirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İblis: “İblis” sözcüğünün anlamı; “hayırdan son derece ümitsiz olan, Allah’ın rahmetinden umudunu kesen” demektir.

“İblis nedir?” sorusuna eski düşünürlerin bir çoğu; İblis’in asıl adının Azâzil olduğu, meleklerin içinde kalıp onların ileri gelenlerinden biri iken, Âdem’e secde etmediği için Allah’ın rahmetinden uzaklaştırıldığı şeklinde bir açıklama getirmişlerdir.

İblis bir nevi şeytan ordusunun kumandanı ve atası hükmündedir. Aynı zaman da İblis cinlerdendir, yani cin taifesindendir.

Şeytan: “Şeytan”, sözlük anlamı olarak “Hakk’tan uzak olan” demektir. Kavram olarak ise, “hakka ve akla aykırı hareket eden her türlü kişi, güç ve kurumun ortak ve karakteristik adı”dır. Aslında şeytan kötülük ve şerrin ortak ve genel bir adıdır. Bu kötülük ve şerrin kumandanı ve atası da yukarıda beyan edildiği gibi cin taifesinden olan İblis'tir.

Demek iblis, şeytandır, lakin her şeytan iblis değildir. Bu da iblis ile şeytan kavramının farkına işaret ediyor. Zira şeytanlar içinde insanlar da olabilir. Bu yüzden bir çok yerde Üstad Hazretleri insi ve cinni şeytan tabirini kullanıyor.

Her insana musallat olan şeytan, cinlerden bir şeytandır, lakin bazısı bazısından daha kuvvetli ve çetin olabilir. Elbette Üstad Hazretlerine musallat olan şeytan daha büyük ve daha hileci olması gerekir. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu sebeple herkesin manevi kuvvetine göre bir şeytan musallat olması gerekir.

Şeytanlar cin sınıfından olduğu için dumansız bir ateşten yaratılmışlardır; fıtrat ve mizaç olarak latif ve nurani varlıklardır, maddi ve kesif değildirler. Bu sebeple insanın damarlarında ve kalbinde rahatlıkla dolaşabilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...