Üstad Risalelerde "vahdet-i vücud" meselesini de nazara veriyor ve mühim bir mevzu olarak izah ediyor. Fakat günümüzde, ehl-i tasavvufta bu meşrebi sarihan tatbik edenleri göremiyoruz. Üstad Hazretleri bu meselenin üzerinde neden önemle durmuş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle Üstad'ın altı bin küsur sayfalık tefsirinde, beş on sayfa vahdet-i vücut mesleğinden bahsetmesi, çok sayılmaz. Bu ilmi açıdan gayet normaldir. Üstelik tabilerinin bu zaman olmaması, ondan bahsetmemesini gerektirmez.

Üstad'ın vahdet-i vücut mesleğini izah etmesinin birkaç sebebine işaret edelim:

Birinci Sebep: Bazı müfrit bidat guruplarının, Muhyiddin Arabi Hazretlerine haksız ve yersiz tenkitlerine ve saldırılarına cevap vermek içindir. İşi tekfir boyutuna götüren Vehhabiler gibi.

İkinci Sebep: Bu mesleğin eksik ve mahzurlu yönlerini göstererek, bu zaman insanlarını hem muhafaza etmek, hem de bu hususta aydınlatmak için izah edilmiştir.

Üçüncü Sebep: İlmi bir tespit ile Risale-i Nur'un ne denli mükemmel bir meslek olduğunu mukayese etmek için bu meslekten bahis açmıştır. Risale-i Nur'un birkaç yerinde bu mukayese yapılıyor.

Dördüncü Sebep: Felsefedeki panteizm fikri ile arasındaki farkı izah etmek içindir. Malum bu meslek varlığı birlemek temelindedir. İbn-i Arabi varlığı Allah’ta birlerken, maddeci olan panteizm varlığı madde lehinde birliyor. Yani biri Allah için kainatı inkar ederken, diğeri kainat için Allah’ı inkar ediyor. Bu ikisini aynı derecede görüp kafası karışan çok İlahiyatçılar vardır bu ülkede.

Beşinci Sebep: Lafız darlığından dolayı beyan edilemeyen, hali olan bu makamı Üstad gayet güzel temsiller ile akla yaklaştırıp, Vahdet-i Vücut hakkında bizi aydınlatıyor. Şayet Üstad bizi bu hususta aydınlatmamış olsa idi, İbn-i Arabi ve vahdet-i vücut hakkında su-i zanda kalacaktık, belki biz de bidat ehli gibi onları inkar edecektik.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...