Üstad, Rusya'daki dinsizlik akımının Fransız ihtilaline dayandığını söylüyor. Bu patlak neden Ortadoks ve uzak bir ülke olan Rusya'da meydana gelmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Sekizinci yüzyıldan başlayarak ve Fransız Devrimi ile sanayileşme ve modernleşme sürecine giren Batı toplumu, aydınlanma hareketleri ile dini dışlayıp yerine akıl merkezli bir yaşam biçimini ortaya koyup, bunu da ilericilik ve uyanış olarak görmüştür. Komünizm, bu fikri hareketin ve sürecin tabi ve doğal bir neticesidir.

Nasıl insanın ciğeri hasta olduğu zaman herhangi bir azasında ya da hastalığa en dayanıksız ve savunmasız bir uzvunda bu hastalık patlak verip kendini gösterir. Aynı şekilde batı toplumunun bu ölümcül dünyevileşme ve maddecilik hastalığı Rusya’da patlak verdi. Demek Rusya en zayıf halka ya da en dayanaksız bir uzuv imiş ki, bu hastalık burada kendine yer bulmuştur diyebiliriz.

Rusya’nın bir çiftçi toplumu olması ve müthiş bir istibdat ve tahakküm ile idare edilmesi, sosyal katmanlar arasındaki zulüm ve haksızlıklar gibi birçok faktör, bu toplumun bünyesini sari hastalıklara savunmasız ve dayanıksız kılmıştır diyebiliriz.

Karl Marks'ın teorisine göre komünizm, kapitalizmin en kamil seviyesinden sonra gelecek bir merhaledir. Hal böyle olunca, komünizm Rusya gibi basit ve ilkel bir toplumda değil, kapitalizmi en zirvede yaşayan sanayi toplumları olan Avrupa toplumlarında görülmesi gerekiyordu. İhtilalin Rusya’da çıkması, Karl Marksı ters köşeye yatırmıştır. Zulmün ve haksızlığın şiddetli olduğu bir yerde toplum böyle çaresiz ve umutsuz belalara sapabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...