Üstad rüyanın delil olarak gösterilemeyeceğini söylemiş, ama Risaleleri ve hayatını okurken, rüyalarından kerametlerinden bahseder; bu olayı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman Hazretleri sadık rüyalarla amel etmiş. Bunun dışındakileri de münasip bir yorum ve tabirle ifade etmişlerdir.

Bir kısım rüyalar, günlük olayların rüyaya yansımasıdır. Bunların bir önemi yoktur. Kişinin hayalinin çizdiği bir kısım görüntülerden ibarettir. Fakat bazı rüyalar vardır ki, gelecekten haberler taşır. Bunlara "sadık rüya" denir.

"Sadık rüya, doğrudan doğruya, insanın mahiyetindeki Rabbani latife, şehadet âlemiyle bağlanan ve o âlemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla, gayb âlemine karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar, O menfez ile, vukua gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve levh-i mahfuzun cilveleri ve kaderi mektupların numuneleri nevinden birisine rast gelir, bazı gerçek olayları görür. O olaylarda bazan hayal tasarruf eder, şekil elbiseleri giydirir. Bu kısmın çok nevileri ve tabakaları vardır. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar, bazan bir ince perde altında çıkıyor. Bazan, kalınca bir perde ile sarılıyor." (1)

Bediüzzaman, sadık rüya ile ilgili tecrübesinden şöyle bahseder:

"Sadık rüya benim için hakkalyakîn derecesine gelmiş ve pek çok tecrübelerimle kader-i ilâhînin her şeye muhît olduğuna kesin bir delil hükmüne geçmiştir. Evet, bu rüyalar benim için, özellikle bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki, mesela yarın başıma gelecek en küçük olaylar ve en ehemmiyetsiz muameler ve hatta en sıradan konuşmalar yazılı olduğunu ve daha gelmeden belirlenmiş olduğunu, gecede onları görmekle dilim ile değil, gözüm ile okuduğum bana katî olmuştur. Bir değil, yüz değil belki bin defa gecede hiç düşünmediğim halde, gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler, o gecenin gündüzünde az bir tabir ile aynen çıkıyor. Demek en cüzî olaylar meydana gelmeden evvel, hem kayıtlıdır, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok. Olaylar başıboş gelmiyor, intizamsız değiller."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat Yirmi Sekizinci Mektup, Rüya Üç Nevidir.

(2) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup,

İlave bilgi için tıklayınız:

KEŞFİYAT...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...