Üstad son zamanlarında siyasetle İslam'a hizmet etme anlayışı içinde bulunmuş mu? Ve talebelerine bir siyasi çizgi bırakmış mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın son zamanları, Üçüncü Said olarak isimlendirilmektedir. Değil siyaseti, tamamen dünyayı terkeden bir şahsiyet vardır. Kaldı ki Üstad, kendini, bir Risale-i Nur talebesi olarak vasıflandırıyor. Asıl kaynağın eserler olduğunu mükerreren ifade ediyor. Mesela şöyle demektedir:

"Baki bir hakikat, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikate zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa, vazifeye ehemmiyetli zarardır." (1) .

"Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyâkatim olmadığı halde bana verilen 'Bediüzzaman' lâkâbı, benim değildi, belki Risâle-i Nur'un mânevî bir ismi idi. Zâhir bir tercümânına âriyeten ve emâneten takılmış. Şimdi o emânet isim, hakîki sahibine iâde edilmiş."(2)

O bakımdan, Üstad'ın siyasete bakışı, Risale-i Nur'dur. Ona bakmak lazımdır. Risalelerde ise, talebelerine her hangi bir siyasi çizgi tavsiye ettiğini söylemek mümkün değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (39. Mektup)

(2) bk. Mektubat, İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

enes26
Teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...