Üstad yedi kıraattan bahsediyor. Bu yedi, sesin şekline mi yoksa harflerin okunmasına mı bakıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buhari ve Müslim, Peygamberimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ederler:

“Kur’an YEDİ harf üzere indi; binaenaleyh onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyunuz.”(1)

Müslim’in başka rivayetinde Cibril Hz. Peygamber (asm)’e:

“Allah ümmetinin Kur’an’ı bir harf üzere okumasını emrediyor.”

der. Resulullah (asm) ümmetin buna takat getiremeyeceğini söyleyip, Allah Teala’nın bağışlamasını ister. Müteakiben iki, sonra üç harfe izin verilir. Resulullah (asm) daha da isteyince neticede YEDİ harfe ruhsat verilir.

Tirmizi’nin sahih isnatla rivayetine göre; Resulullah Cibril’e:

“Ben ümmi bir ümmete gönderildim. Aralarında koca-karısı, ihtiyarı, oğlan ve kız çocuğu, hiç okumak bilmeyeni var.” deyince Cibril:

“Ya Muhammed bu Kur’an YEDİ harf üzere indi.” der.(2)

YEDİ harfin (lehçenin) hikmeti, Tirmizi’nin rivayet ettiği hadisten de anlaşıldığı üzere, Kur’an okumayı kolaylaştırmaktır. Kur’an’ın ilk muhatapları kabileler halinde dağılmış olduklarından, aralarında telaffuz farkları vardı. Bu özür sebebi ile onlara bir ruhsat verildi.

Ruhsat: Asli hükmün sebebi devam etmekle beraber, bir özre binaen, şer’i hükmün daha kolaya doğru değişmesidir.

YEDİ farklı vecihle okuma (kıraat) izni verilmişse de, kitabet (hat, yazı) sadece Kureyş Lehçesi üzere olmuştur. Bu da ihtilafı asgariye indirmiştir. Zira kolaylaştırmayı gerektiren özrün yok olmasından sonra, asli harfin yazılması Kur'an okumak için de esas olmuştur. Özrün yok olması ile, YEDİ harfe verilen geçici izin de sona ermiştir. Zira lehçeler arasındaki ayrılık ve yaygın ümmilik, Kur’an’ın toplayıcılığı ve ümmiliğin azalmasıyla giderilmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Fadâilü'l-Kur'an, 27; Müslim, Misâfirîn, 270.
(2) bk. Buhârî, Fedâilu'l-Kur'an, 5; Müslim, Müsafrin, 272; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 264, 299, 313.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Dagmera

Bizim de harflerin mahreçleri ile ilgili bazı eksiklerimiz, bu lehçe farklılıkları türüne girer mi acaba?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mahreç hataları lehçe farklılıklarına girmez. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...