Üstad yüzlerce çeşit maneviyattan bahsediyor? "Manevi" ve "maneviyat" konusunu biraz izah eder misiniz? Maneviyat, maddi olmayan her şey midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manevi, maddinin zıddı demek olup, maddi aleme nispet edilen bir kavramdır. Mesela, ceset maddi, ruh manevi; beyin maddi, akıl manevi; yürek maddi, kalp manevidir. Kısaca beş zahiri duyumuzla kavrayamadığımız her şeye manevi diyebiliriz.

Madde ve maddilik görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma duyularına konu olan her şeydir. Mesela, çiçek ve kokusu, elma ve tadı, demir ve sertliği, bahçe ve görüntüsü, su ve sesi bu kapsama girer. Lakin çiçek ve kokusundan sonra kalpte ortaya çıkan neşe ve ferahlama manevidir. Bu ferahlama ve neşeyi beş duyumuz ile tartamayız.

Manevi şeylerin tartım ve ölçüm cihazları da manevidir. Mesela mana manevidir, onun ölçüm cihazı akıldır ki, o da manevidir. Sevgi manevidir, onun duyulduğu kalp ise manevidir.

Manevi demek, maddi varlığı olmayan demek değildir. Manevi kavramı izafi de olabiliyor. Mesela cennet şu an bize manevidir. Zira onu beş zahiri duyumuzla hissedemiyoruz, ama cennetin maddi bir gerçekliği de vardır. Cennetin içine girip oradaki şeyleri beş duyumuz ile tattığımız zaman cennet manevi olmaktan çıkıp, maddi olacaktır. Bu yüzden maddiliği sadece bu dünyaya tahsis etmek yanlış olur.

"Maddilik ve manevilik" insanın cihazlarına ve konumuna göre şekilleniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...