Üstad zamanında, bazı İslam alimleri kendisini eleştirmiş; Üstad bu eleştirenlerle çok tartışmaya girmemişti, acaba neden eleştirmişler? Mesela kendisini "ajan" diye suçlayan alimler olmuş mu, yoksa sadece eserlerini mi tenkit etmişler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadı birkaç sofi meşrep şeyhten başka eleştiren olmamıştır. Gerek Osmanlı meşihatı, gerek Cumhuriyet döneminde kurulan Diyanet dairesindeki alimler, Üstad Hazretlerinden sitayişle bahsetmişler. Ömer Nasuh Bilmen, Ahmet Hamdi AKSEKİ, Elmalılı Hamdi Yazır, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Sabri Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan gibi devrin önde gelen alimleri, Üstad'ı fazlası ile sevmiş ve övmüşlerdir.

Üstad'a karşı fazla ilgi ve övgüden dolayı rahatsız olan, birkaç nefsini tam ıslah edememiş şeyhten başka tenkit eden makbul bir alim ya da evliya bulunmuyor.

Üstad'ı eleştirenler ve yok etmeye çalışanlar genelde dinsizler, masonlar ve bidat ehli bazı müfritlerdir. Çünkü Risale-i Nur'un tarzında ve üslubunda, Müslümanların meslek ve meşrebi ile uğraşmak değil, küfür ve inkâr ile mücadele esas alınmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...