Üstad'a göre Türkiye, Almanya, Avrupa vs. dârülharp midir? Bir de Üstad; "dârülsulh", "akit" gibi diğer terimleri neden kullanmıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerine göre Türkiye dârülharp değil, dârülislamdır. Dolayısı ile Türkiye'de dârülharp hukuku asla geçerli olamaz.

İmam Azam Ebu Hanife, hükmün bir illetle sabit olması durumunda, illetten bir şey kaldığı müddetçe, hükmün de onunla birlikte kalmaya devam edeceğini söylemiştir. Onun görüşünü benimseyen fakihler;

"İslâm üstündür, ona üstünlük olmaz."(1)

şeklindeki hadisi delil almışlar; hâkimiyeti "itibarî" bir tarzda yorumlamışlardır. Onlara göre, istila edilmiş bir dârülislâmda, mal ve can emniyetine sahip müslim ve zimmîler bulunabilir ve o durumda orası dârülharp olmaz.

Şafiî mezhebine göre, bir diyar ya­hut bir memleket, bir defa dahi olsun, Müslümanlar tarafından zaptedilmiş ise, o diyar ve o memleket artık kıyamete kadar «dârülislam»dır. Böyle bir memle­ket sonradan kâfirlerin eline geçse bile, bu hüküm değişmez. Hatta Müslüman­larla barış halinde bulunan gayri müslimlerin ülkeleri de «dârülharp» değildir.(2).

Türkiye'deki laik rejimden dolayı, Türkiyeye küfür diyarı diyenlerin görüşü esassız ve yanlıştır. Hem fıkıh noktasından, hem de Üstad Hazretlerinin fikirleri açısından; Türkiye İslam beldesidir, bu yüzden «dârülharp» hukuku tatbik edilemez. Dolayısı ile ezan ve kamet gibi İslam şiarlarının Türkçeye tercüme edilmesi bidattir ve bidatlere da cevaz verilemez, denilmek isteniyor.

Ayrıca İslam’ın sembollerinin manasını İslam beldesinde öğrenmek çok kolay ve zahmetsizdir. Ama küfür diyarında yaşayan yeni Müslüman olmuş birisinin bunları öğrenip anlaması çok zor ve zahmetli olacağı için, İslam ona kolaylık olması için, kendi dilinde talim ve ibadete ruhsat vermiş. Biz küfür diyarı için geçerli olan bu ruhsatı, suistimal edip İslam beldesinde de olabilir dersek, dalalete ve bidate sapmış oluruz.

Üstad Hazretleri soruya cevap verdiği için, sadece soru ile ilgili yerlere cevap veriyor. Bu nedenle diğer hukuki terim ve kavramlara girmiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Buharî, Cenâiz 79.
(2) bk. Bilmen, Ö. N., Hukukı İslamiye Kamusu, III/335.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...