Block title
Block content

Üstadımız; okula giden bir talebenin, sabah namazı ile öğle namazı arasının ibadet olacağını söylemiş midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynen onun gibi, sen şu bağında nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazı terk etsen, bütün sa'yin semeresi, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit, bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber, senin nafaka-i uhreviyene ve zâd-ı âhiretine ehemmiyetli bir menba olan iki maden-i mânevî bulursun."

"Birinci maden: Bütün bağındaki
(HAŞİYE) yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından, güzel bir niyetle, bir hisse alıyorsun."

"İkinci maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese-hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun-sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şartla ki, sen Rezzâk-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve Onun malını Onun mahlûkatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan..."

HAŞİYE:
Bu Makam, bir bağda, bir zâta bir derstir ki, bu tarzla beyan edilmiş."(1)

"Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü âhirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibka eder."(2)

Üstad'ın yukarıdaki ifadeleri çok açık bir şekilde, namaz kılanın bütün mübah ve meşru işlerinin ibadet hükmüne geçeceğini ifade ediyor. Yani sabah ile öğle namazını kılan birisinin bu iki vakit arasında yaptığı bütün meşru fiiller, bu ders olsun, inşaatta çalışmak olsun, fark etmez, hepsi ibadet hükmündedir.

İnsanın yirmi dört saatlik bir gününü, yirmi dört kiloluk bir süte benzetecek olursak, nasıl süte az bir maya atılınca hepsi yoğurt oluyor ise, bir saatlik namaz da süte atılan bir maya gibi, insanın yirmi dört saatini hayra çeviren bir maya hükmündedir. Haram olmayan bütün işlerini hayra ve ibadete çevirir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

(2) bk. a.g.e. Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

sami

Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Evet 2 önemli şartı var: 1. Namaz kılmak ve diğer farzları yerine getirmek 2. Güzel bir niyet. Niyet olmazsa olmaz. Okula giden bir talebenin, sabah namazı ile öğle namazı arasının ibadet sayılması için okula gidiş niyeti, ilmi öğrenme niyeti çok önemlidir. Niyet bahsi için

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...