Üstadımız, Padişah Vahdettin'den hiç bahsediyor mu Risalelerde ve Padişah Vahdettin hakkında Üstadımız'ın düşüncesi nelerdi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız Selatin-i Osmaniye'ye (Osmanlı sultanları) bazen ismen bazen de neslen dua etmiştir.

Mesela: Kur'an’nın bayraktarlığını yapan Türk milletinin, neslinin inşallah inkiraza uğramayacağını ifade ediyor. İslam'a hizmetinden dolayı bu devletin ve milletin sena-i Kur'ani ve Peygamberiye mazhariyetini nazara veriyor.

İsmen ise; Sultan Fatih, Yavuz Selim, Kanuni, Sultan Reşat, Abdülaziz, Sultan Abdülhamit gibi sultanlardan bahsetmektedir.

Sultan Vahdettin'le alakalı ismen olmasa da neslen, sürülmeleri ve saltanatlarının tamamen ellerinden alınmaları hususunda üzgün olduğunu eserlerinden okuyoruz.

Yani Üstadımız hürriyet hareketlerini tasvib etmiş, ancak hanedanın inkirazını istememiş. Yıllarca hizmet ifa eden o neslin; Avrupa'daki krallıklarda olduğu gibi; sembolik ve temsilen kalmasını arzu etmiş.

Ancak gidişat başka şekilde tecelli etmiştir. Ağabeylerden, Üstadımızın Osmanlı sultanlarına devamlı dua ettiğini ve Abdulhamit hana ismen ayrıca dua ettiğini naklen işitmişizdir.

Zaten Sultan Vahdettin Kurtuluş Harbini başlatan, memleketi için kendini feda eden, takip ettiği siyasetle, Osmanlı'nın arkasından, yeni oluşumda ciddi payı olan, samimi vatan perver olan ve hain olmayan, son Osmanlı Sultanı olduğu arşivlerden çıkmış, belgelenmiş, resmi ağızlardan da ifade edilmiştir.

Yakın tarihimiz maalesef sisli ve bulutludur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...