Üstadımıza "سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلٰى" kelimesinin manası nasıl inkişaf etmiş olabilir ki, bir tek namazın tamamında bu hâli yaşamak istiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Açıkçası bu gibi manevi ahvaller ancak yaşanarak ve hissedilerek anlaşılabilecek hâllerdir. Ancak hissi, Üstad'ın hissine tevafuk eden birisi bu inkişafı açıklayabilir. Dolayısı ile bizim bu soruya tam bir cevap vermemiz mümkün değildir.

Ama bahsin devamındaki şu açıklama, bir nebze sahabenin ayetleri anlama derecesine işaret etmektedir:

"Evet, Kur'ân-ı Hakîmin envârıyla hasıl olan o inkılâb-ı azîm-i içtimaîde ezdad birbirinden çıkıp ayrılırken, şerler bütün tevâbiiyle, zulümâtıyla ve teferruâtıyla; ve hayır ve kemâlât bütün envârıyla ve netâiciyle karşı karşıya gelip, bir vaziyette, müheyyiç bir zamanda, her zikir ve tesbih, bütün mânâsının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi, o inkılâb-ı azîmin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyâtını, letâif-i mâneviyesini uyandırmış."

"Hattâ, vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette, o zikir, o tesbihlerdeki müteaddit mânâları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte, şu hikmete binaen, bütün hissiyatları uyanık ve letâifleri hüşyar olan Sahâbeler, envâr-ı imaniye ve tesbihiyeyi câmi olan kelimât-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün mânâsıyla söyler ve bütün letâifiyle hisse alırlardı."(1)

Kur’an’ın taze taze inip sahabenin bütün hissiyatlarını uyandırması, başlarında Hazreti Peygamber (asm) gibi manevi bir güneşin bulunması ve cahiliye döneminin bütün kir ve paslarını iliklerine kadar yaşmış olmaları gibi sebepler, onların ayetten nasıl bir etki ve tesir aldıklarına işaret ediyor.

Yani şartlar, ortam ve mürşitlerin (Kur’an ve Peygamberimiz) derece-i azameti sahabeye eşsiz bir fırsat ve avantaj sağlamıştır. Bu fırsat ve avantajları sağlayamayanlar onların derecesine yetişemezler.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...