Üstadımıza türlü eziyetler, işkenceler hatta zehirlemeye kadar giden ve hizmetimize suikast planı çeviren ve perde altında faaliyet göstererek hükümeti ve adliyeyi şaşırtıp iğfal eden zındıkların, gizli komitelerin kimler oldukları bilinmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın sualdeki "gizli zındıka" diye ifade ettiği komite ve efradları kendilerinin izahı ile şöyledir:

Üstadımıza soruyorlar, "Sizin külliyatta bahsettiğiniz zındıka ve dinsiz tabirlerini, kimler için kullanıyorsunuz?" Üstadımız cevaben şöyle buyuruyor: “O tabirleri, şahsen tanımadığım, otuz-kırk senedir bu milletin dinine ve imanına musallat olan, kökü Avrupa’da bulunan bir komite efradına diyorum."(1)

Hatta kendisine zulüm eden, o malum partinin dahi tamamına mesuliyeti yüklemiyor. Sorumluluğu ve mesuliyeti yüzde beşine veriyor. Yüzde doksan beşini kandırılmış ve iğfal edilmiş olarak kabul ediyor ve hakkını onlara helal ediyor.

Ancak kökü Avrupa'da, uzantısı bizde olan komite ile o zamanki halk fırkasının yüzde beşini affetmiyor. "Zındıka ve dinsiz" tabirlerini bu komite ve efratları için kullanmaktadır.

Bu nisbetin dışındaki insanları; kullanılan ve emre amade olduklarından, yaptıklarını affetmiş ve onlara nazar-ı müsamaha ile bakmıştır.

İşte bütün çektiği eziyetler, sıkıntılar, zehirlenmeler ve imha planları hep bu derin ve Avrupa membalı komitenin zalimane ve insafsızca muameleleridir.

Maalesef ehli iman dahi onları idrak edemiyor, devamlı oyun ve hileleriyle bizleri tahrik edip aldatabiliyorlar.

Bizler basiretli davranarak, Ülkemizin istikbal ve emniyetini nazara alıp, müsbet hareketle ancak muvaffak oluruz ve planlarını akim bırakabiliriz.

(1) bk. Abdulkadir BADILLI, Mufassal Tarihçe-i Hayat, III/1629.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...