Üstadımızı, anne ve babamızdan, abimizden, ablamızdan fazla sevmemiz normal midir? Bu davaya hizmet eden abileri ailemizden fazla sevmemiz dinen caiz midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, namaz ile orucu karşılaştırmak doğru olmadığı gibi, büyük zatları, ağabeyleri baba veya anne ile karşılaştırmak da doğru değildir. Hele birini diğerine tercih etmek veya görmezden gelmek hiç doğru değildir. Her iki tarafı da dengeli bir şekilde götürmek en iyisidir.

İkincisi, din kardeşliğinden gelen sevgi, kan bağından gelen sevgiden daha önemli ve daha üstündür. Bu mana ayet ve hadislerle sabittir. Öyle ise sevgi ve saygının ölçüsü takva ve amel-i salihtir. Yani kimin ameli ve takvası üstün ise ona olan hürmet ve sevgi de üstün olabilir veya olmalıdır. Hem bu sevgi kan bağından gelen kardeşliği ve sevgiyi yok etmez ya da azaltmaz.

Üçüncüsü, din ve kan bağı çatıştığında, din bağı esas alınır; bunun tarihte misalleri çoktur. Mesela sahabeler Bedir savaşında baba ve kardeşleri ile vuruşmuşlardır. Demek öncelik kan bağının değil, din bağınındır. Ancak hem din hem de kan bağı varsa burada sorun yoktur.

Dördüncüsü, benim ebedi hayatımın kurtulmasına vesile olan bir alim, elbette sadece maddi cesedimi doyuran ve vesile olan babamdan hakikat noktasında daha önemli ve daha üstündür. Öyle ise bu alimi babamdan daha çok sevmemde hakikat noktasından bir engel yoktur.

Beşincisi, iki muhabbet çatışmadığı sürece ikisini rakip ve muarız gibi göstermek yanlış ve hatalı olur. Yani baba sevgisi zaten başlı başına bir kulvardır. Bunun fıtrattan sökülüp atılması kabil değildir. Bir alimi sevmemiz ve onu babamızdan daha üstün görmemiz, babamıza olan sevgi ve saygıyı cerh etmez. İki muhabbetin yerleri ve kulvarları farklıdır. Zaten dinimiz de kan bağına çok önem veriyor; akraba ilişkisini kesmeyi büyük bir günah sayıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Abdullah Yegin Ağabey'de bu konuyla ilgili bir hatırasını anlatıyor: "Üs­tad eli­ni aç­tı. Baş­par­ma­ğı gös­te­re­rek, ‘Şu hu­ku­kul­la­hı gös­te­rir (baş­par­ma­ğı ka­pa­dı); şu hu­kuk-u Re­su­lul­lah (işa­ret par­ma­ğı­nı ka­pa­dı), şu hu­kuk-u Üs­tad (or­ta par­ma­ğı ka­pa­dı), şu hu­kuk-u va­li­de (yü­zük par­ma­ğı­nı ka­pa­dı), şu hu­kuk-u pe­der (ser­çe par­ma­ğı­nı ka­pa­dı)…’ Son­ra eli­ni tam ka­pa­ta­rak, ya­ni yum­ruk ya­pa­rak, ‘Bak bu baş­par­mak hep­si­ni kar­şı­lı­yor mu? İş­te bun­lar hu­ku­kul­laha ay­kı­rı hiç­bir şey em­re­de­mez­ler, (kü­çük par­mak­lar) em­ret­se­ler de din­len­mez’ de­di, Üs­ta­dı­mız.." İstifade etmemiz dileğiyle.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...