Üstad'ın bakış açısı çok güzel, tiksindirici hayvanlardan bile bahsederken müthiş izahlar yapıyor... Biz neden aynı şekilde davranamıyor, bazen güzellikleri bile göremiyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şey üstünde Allah’ın isim ve sıfatlarının nakışlarını ve tecellilerini görüp okumak ve bunları marifet ve muhabbette vasıta yapmak, biraz gayret ve dikkat istiyor ki, buna tefekkür deniliyor. İnsanın felsefi bir nazar ile kainatı incelemesi ve hayretler içinde kalması, İslam dilindeki tefekkür ile eşleşmiyor.

Tefekkür, kuru bir düşünce değil içinde marifet, muhabbet ve ibadetin de bulunduğu kapsamlı bir terimdir. Bu kıvamdaki bir tefekkür, hem imanı hem ibadeti hem düşünceyi hem de ahlakı inkişaf ettirir. Risale-i Nurların bütün parçaları, böyle bir tefekkürün somut bir şekli gibidir. Öyle ise bu manada bir tefekküre ulaşmanın bu zamanda en kolay ve kestirme bir yolu, çokça Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktadır.

Üstad Hazretleri bu hakikate şu ibareler ile işaret ediyor:

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususî ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsilât ile tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiğin vakit, sathî, icmâlî düşün, tafsilâta geçme..."(1)

Diğer bir husus, insanın ruh hali her zaman aynı olamıyor. Özellikle günümüzde insanın nazarını körleştiren ve kısırlaştıran meşguliyetler ve günahlar çok olduğu için, insan her anında o keskin ve latif tefekkür manasını tam manası ile yakalayamıyor.

Bu hali muhafaza etmenin ikinci yolu da takva ve malayani şeylerden istinkaf etmektir. Yani Risale-i Nurlar vasıtası ile elde ettiğimiz tefekkür nazarını muhafaza etmek için, günahlardan ve boş şeylerden uzak durmalıyız.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe, Zeylü'z-Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...