Üstad'ın bazı eserlerinde, "şu kadar kısa sürede yazıldığından, şöyle kusurlar ve eksikler bulunabilir", tarzındaki ifadelerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın bu gibi ifadeleri birçok yerde geçmektedir, bunun sebebi şudur: O dönemde Risale-i Nurlar hem el ile çoğaltıldığı, hem birden ve ani olarak kaleme alındığı için, bazı yazım ve imla hataları olabilir denilerek, buna hoşgörü ile bakılması gerektiği vurgulanıyor. Yirmi Altıncı Lem'a olan İhtiyarlar Risalesinin başında geçen şu ifadeler, Üstad'ın endişesinin neler olduğunu ifade etmektedir.

"Birincisi: Sergüzeşt-i hayatıma ait olduğu için, o zamanlara hayalen gidip o hâlette yazıldığından, ifade, intizamını muhafaza edemedi."

"İkincisi: Sabah namazından sonra, gayet yorgunluk hissettiğim bir zamanda, hem sür’ate mecburiyet tahtında yazıldığından, ifadede müşevveşiyet düşmüş."

"Üçüncüsü: Yanımda dâim yazacak bulunmadığından, yanımda bulunan kâtibin de Risale-i Nura ait dört beş vazifesi olmakla tashihatına tam vakit bulamadığımızdan intizamsız kaldı."

"Dördüncüsü: Telifin akabinde ikimiz de yorgun olarak, mânâyı dikkatle düşünmeyerek, gayet sathî bir tashihle iktifâ edildiğinden, tarz-ı ifadede elbette kusurlar bulunacak. Âlicenap ihtiyarlardan, ifadedeki kusurlarıma nazar-ı müsamaha ile bakmak ve rahmet-i İlâhiye boş olarak döndürmediği mübarek ihtiyarlar ellerini dergâh-ı İlâhiyeye açtıkları vakit, bizi de dualarında dahil etsinler."
(1)

Bununla birlikte Üstad'ın bu ifadesi, mutlaka bir yanlışın olacağı anlamına gelmiyor. Üstad insanın mahiyetine dercedilen bir hususa dikkat çekiyor. Yani insanoğlu aciz ve kusurlu bir varlıktır. Dolayısı ile yaptığı işlerde de kusur bulunabilecektir.

Bir diğer tarafı ise, Üstad bu ifadeler ile yazarlara da bir adab dersi verdiği kanaatindeyiz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...