Üstad'ın bazı ifadelerinden; hakikatlerin büyük zatlarda sadece hayal ve tasavvur boyutunda kalmadığı anlaşılmaktadır. Risaleler ışığında hayal konusunu biraz izah eder misiniz? Bizler hayal kuvvetimizi hayra nasıl çevirebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Misal alemi, maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme nispetle misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi, hayale yakın bir alemdir.

İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune insanın mahiyet ve fıtratına derc edilmiştir. Nasıl göz, görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir.

İnsan bu hayal penceresi ile o alemi seyreder. Maddi alemdeki eşyaların hayal kuvvesinde bir yansıması bir tezahürü vardır. Bu yansıma ve tezahürün aslı maddi alemden, hayaldeki abartılı ve geniş hali ise misal aleminden geliyor.

Hayal kuvveti insan fıtratındaki duygular içinde en hafif ve en serbest olanıdır.

Üstad Hazretleri hayal kuvvetini şu veciz ifadeleri ile tarif ediyor:

"Ve keza, o habbe-i kalb için, pek çok hizmetçi vardır ki, o hâdimler kalbin hayatiyle hayat bulup inbisat ederlerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh olur. Hattâ kalbin hâdimlerinden bulunan hayal, meselâ en zayıf, en kıymetsiz iken, hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır. Ve şarkta namaz kılanın başını Hacerü'l-Esvedin altına koydurur. Ve şehadetlerini Hacerü'l-Esvede muhafaza için tevdi ettirir."(1)

İnsanın akıl ve cihazlarının ulaşmadığı, gidemediği yere hayal kuvvesi ulaşır ve onu o yerler ile muhatap yapar. Her duygu ve cihazda olduğu gibi, hayalin de hayırda ve şerde istimali söz konusudur. İnsan hayalen hayır üretebileceği gibi, hayalen şer de üretebilir.

Nasıl sair cihazlarımızı hayırda kullanmak vazifemiz ise, aynı şekilde hayal kuvvesini de hayırda kullanmamız vazifemizdir. Hayalen sema dairelerine çıkıp, orada Allah’ın azamet ve kibriyasını tahayyül etmek hayal kuvvesinin ibadeti sayılır. Hayalin bittiği yerde hayat da biter.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...