Block title
Block content

Üstad'ın boydan fotoğrafını evdeki duvara asmak uygun olur mu? Namaz kılarken kıyamda göz ucu ile görülebiliyor, tam karşıda değil yani...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fotoğrafı ikiye ayırmak gerek: Canlıya âit fotoğraflar, cansıza âit fotoğraflar."

"Canlıya âit fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur, yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim olur. Yaşamayacak şekilde yarım, yahut da bakınca seçilemeyecek kadar küçük olursa mahzur yoktur denebilir. Ancak boy resim ve fotoğraflarına (bir ihtiyaç olmaksızın) cevaz verilmemiştir."

"Cansıza âit resimlere, yâni manzaralara gelince, bunun câiz olduğu kesindir. Çiçek, göl ve orman manzaraları gibi görüntüler çekilebilir, evlerin belli yerlerine asılıp ilâhî kudret takdirle seyredilebilir."

"Canlıya âit boy resimlerini, (insan, hayvan ve diğer canlı varlıklar gibi) odanın duvarına asıp, bakınca tümüyle görünür halde bırakmak, bu odada namaz kılmayı mekruh hale getirmek demektir. Bu itibarla, duvarlarında canlılara ait boy resimleri bulunan odada kılınan namaz mekruh olur."

"Resimler kıble cihetinde ise mekruhluk şiddetlenir, yanda ise azalır, arkada ise daha da azalmış sayılır. Böyle resimler ya indirilmeli, yahut da üzeri örtülerek namaza durulmalıdır. Boy resimlerini kapalı bir yerde tutmak, ancak gerektiğinde görülecek halde muhafaza etmekte beis yoktur." (1)

Yukarıda izah edilen işin ruhsat kısmıdır. İşin azimet ve takva kısmına göre namaz kıldığımız odada dikkat çekecek, nazarı dağıtacak ve huzuru zedeleyecek bütün şekil ve  resimlerin kaldırılması gerekir. Yani oda ibadete uygun olarak temiz ve sade olmalıdır diye düşünüyoruz. Ama yukarda izah edilen ruhsat ile de amel edilebilir bu bir tercih meselesidir.

(1) bk. Resim veya oyuncak bebek bulunan odada namaz kılmak caiz midir? Odaya resim asmak caiz mi?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...