Üstad'ın genelde; en küçük ve en büyüğü (zerrat-seyyarat, küçük hane-koca dünya, sıtma-arz, hurdebeni bir mikrop-ecramı ulviye) örnek vermesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Madem insan, mahiyetinin câmiiyeti itibarıyla, sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzele ve ihtizâzâtından ve kâinatın kıyamet hengâmında zelzele-i kübrâsından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebinî bir mikroptan korkar, ecrâm-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever; öyle de, hadsiz ebedî cenneti dahi müştakane sever. Elbette, böyle bir insanın Mâbudu, Rabbi, melcei, halâskârı, maksudu öyle bir Zat olabilir ki, umum kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyârat dahi taht-ı emrindedir."(1)

Burada iki temel husus var. Birisi; insanın fıtrat ve mahiyet olarak çok geniş ve her şeyi kuşatacak kadar kapsamlı olması.

Diğeri ise; en küçükten en büyüğe kadar her şeyde Allah’ı sevecek ve ona sığınacak bir noktanın olmasıdır. Yani, insan kainatta her şeye karşı duyarlı ve her şeyden marifet çıkaracak bir kıvamda yaratılmıştır. İnsan korktuğu ve sığınma ihtiyacı hissettiği zaman en küçük şeyden de korkar, en büyük şeyden de korkar. O zaman insan her şey karşısında, Allah’a iltica etme ihtiyacını hisseder. Bir çeşit insanın, Allah’a karşı duyarlılığı her şeyde vardır.

Üstad bu manaya işaret bakımından; insan sıtma hastalığından acı duyduğu gibi, büyük bir hadise olan depremden de acı duyar ve her iki olayda da Allah’a sığınmak ve iltica etmek ihtiyacını hisseder. İşte insan her halinde ve her korkusunda Allah’a iltica etmek durumundadır ve öyle olmak gerekir ve kulluğun özü de budur.

Sevmek noktasında da insan, en küçükten en büyüğe kadar her şeye karşı hassas ve duyarlı bir şekilde yaratılmıştır. İnsan küçük hanesini sevdiği gibi koca dünyayı da aynı hassasiyet ve duyarlılık ile sever ve oralarda verilen İlahi hediyelerle Allah’a karşı ilgi ve muhabbeti ziyadeleşir. Yani; insan kainatta her şeyde; Allah’a karşı bir sevgi ve sığınma yolunu bulur ve bulmalıdır.

(1) bk. Lem'alar, Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...