Block title
Block content

Üstadın kullandığı "ebced, cifir" hesabı gibi, Hristiyanlar da "gematria" denilen bir hesap yöntemi ile bazı şahıs ve hadiselere işaret edildiği söyleniyor. Bu yöntemler arasındaki fark nedir, gematria güvenilir midir?

 
Soru Detayı:

- Gematria hesabı üzerine bazı sorularım olacak sizlere. Yuhanna İncili'nin 13.bölümünün 18.cümlesi şudur ki:
''Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666’dır.''
- Bazı Hristiyanlar tarafından bunun Peygamberimiz (asm)'ı simgelediği iddia edilmiştir. Hatta gematria hesabı yapan bir sitede Prophet Muhammad yazdığınız zaman 667 sayısına denk gelmekte.
- Bu tür bir hesaplama örneğini Said Nursi hazretleri de kullanmıştır. Biz de onun yaptığı gibi bir a harfini (Çünkü a harfinin gematriadaki karşılığı 1'dir) saymaz isek bu cümle 666 sayısına denk gelmektedir.
- Bana yardım edin lütfen çok müşkül bir durumdayım ve kafayı yemek üzereyim. Lütfen tafsilatlı bir cevap veriniz.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hristiyanlıkan ve Yahudilikten gelen bazı kaynaklar tahrif edildiği için, bunlardan bu anlamda çıkarımlar yapmak maalesef bizi yanlışa götürmektedir. Çünkü bir şeyi vukuundan evvel bahsetmek gaybdan haber olarak anlaşılabilir. Lakin vukuundan sonra ise burada art niyetler aranır ve gaybı bilmek değil, aksine ortalığı bulandırmaktır. Yani Peygamberimiz (a.s.m)'in gelmesinden sonra, İncilin asıl nüshası üzerinden değil de tercümesi üzerinden O'na kötü sıfatlar kazandırmaya çalışmak art niyetten başka bir şey değildir.  

İşte tahrif üzerine tahrife uğrayan İncil'in bir ifadesini alıp, bunun hesabını zorlamalı bir şekilde Peygamberimize (a.s.m) veya dinimize uygulamak büyük bir yalandır. Çünkü sağlam dini bir kaynağa dayanmıyor. İnsanlar nezdinde düşürmek istedikleri kişilere yanlış manalar yükleyecek çıkarımları sağlamak niyetiyle oluşturulmuştur. 

Tarihçilerce bilindiği gibi, İlk dönem Hristiyan müellifleri, sözler anlamına gelen "Logia" isimli İbranice-Aramice adlı İncil'in varlığını haber vermektedirler. Bunun yanı sıra, XVIII. yüzyıldan itibaren İnciller üzerinde araştırma yapmaya başlayan bazı Batılı bilim adamları, günümüzde mevcut dört İncil daha ortaya çıkmadan önce, tek bir İncil'in mevcut olduğunu, mevcut İncillerin bu İncil'den istifade edilerek yazıldığını haber vermektedirler.

Bu araştırmacılardan Lessing, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru ortaya attığı bir tez ile dört İncil'den önce, aslî bir İncil'in var olduğunu, bunun dilinin Aramice olduğunu, Matta, Markos ve Luka'nın, İncillerini yazarken bundan istifade ettiklerini söylemiştir.

Durum böyle olunca, Kur'an'dan ebced ve cifir hesabıyla çıkarım yapanlar, tercümesinden değil Arapça orjinal nüshasından yaptıkları için ve bu çıkarımlar sadece bulanı bağladığından, yani diğer kişileri bağlamadığından isteyen kabul edebilir. Fakat bu çıkarımları her Müslüman kabul etmek mecburiyetinde değildir. Çünkü bunlar imanın ve İslam'ın esası değildir. 

Gematria dediğimiz hesabı ise, sonradan oluşturulmuş Latince, Yunanca veya herhangi bir dilden yapılmış bir tercümeden yaptıkları için, gerçeği yansıtmadığı gibi insanların kafasını da maalesef bulandırmak esaslı iş yapmaktadırlar. Haliyle böyle bir durumu bizim Müslüman olarak esas kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca bunlarla uğraşmaya değecek bir durum olmadığını da bilmek gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Hristiyanlarda bulunan 666 inancı nereden gelmiştir?
Bediüzzaman’ın, eserlerinde cifir hesabı ile elde ettiği birtakım tevafuklar vardır. Birileri bu tevafukların zorlamalı ve uydurma olduğunu iddia edip, itiraz etmektedirler. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...