Block title
Block content

Üstad'ın "Kürdî câiz" ifadesinden ve Münazarat'ın sonunda Medresetü'z- Zehra"nın mahiyetini anlatan ifadelerinden "Kürtçe ana dilde eğitim" manası çıkar mı?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aslı itibarı ile bir dilin ana dil olarak kabul edilip edilmemesi haram helal kapsamına girmez. Lakin âyette de ifade edildiği gibi ana dili yasaklamak tevhidi delile aykırıdır. Yani Allah'ın yarattığı bir dile insanın sınır koyması doğru değildir.  

"Ana dilde eğitim" her kavmin en tabi hakkıdır; bunun kısıtlanması hem fıtrata hem de demokratik haklara uygun değildir.

Devletin resmi dili egemen olduğu toplumun hem siyasi hem de içtimai birliğini sağlar. Resmi dile alternatif çıkarmak birliği ve dirliği zedeler.

Üstad Hazretleri "Kürtçe caizdir" ifadesi ile Kürtçenin serbest bırakılmasını ve bir ana dil olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiş oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Münazarat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1508 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

prens
Şu cihan-ı medeniyette ve şu asr-ı terakki ve müsabakatta sair ihvan gibi yekâheng-i terakki olmak için, himmet-i hükûmetle Kürdistanın kasaba ve kurasında mekatib te'sis ve inşa' buyrulmuş olduğu ayn-ı şükranla meşhûd ise de, bundan yalnız lisan-ı Türkîye âşina etfal istifade ediyor. - Lisana âşina olmayan evlâd-ı Ekrad (kürt çocukları)yalnız medaris-i ilmiyeyi mâden-i kemâlat bilmeleri ve mekatib muallimlerinin lisan-ı mahalliye adem-i vukufiyetleri cihetiyle maariften mahrum kalmaktadır. Bu ise; vahşeti, keşmekeşi, dolayısıyla garbın şematetini davet ediyor. Asar-ı Bediiyye - 481 Yani anadilde yani Kürtlerin anadili olan Kürtçede eğitim şart..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ramazan Çetin
S.a. Allah razı olsun, basiret versin. Mesele Kürtler olunca lisanınız niye ağırlaşıyor... Asli, fitri, İslami, insani hak ve meseleleri neden daha net ifade etmiyorsunuz. Birlik dirlik edebiyatı falan filan... Resmi dil 90 yıldır dirlik mi verdi..? Prens kardeşin iktibasını aynen takdim ediyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ramazan Çetin
Yaptığınız hizmetleri, verdiğiniz cevapları takdir tebrikle beraber, Kurd, Kurdistan meselesinde resmi ideolojik dili, ulus devlet dilini kullanmanızı külliyatla telif edemiyorum. Kurd bir Nur talebesi olarak rahatsız oluyorum... Birlik, dirlik falan filan Bal gibi ana dille eğitimden bahsediyor Üstad... Prens kardaşın iktibasını aynen takdim ediyorum
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kardeşim Türkçülükte Kürtçülükte bir fitnedir bir menhiyattır bir dalalettir. Risale-i Nur terbiyesi almış birisinin her ikisinden de uzak durması gerekir. Daha ne diyelim bizim sertliğimiz Kürt kardeşlerimize değil Kürtçülüğe karşıdır. Aynı tepkiyi Türkçülere de gösteriyoruz sitemizi incelerseniz bunu göreceksiniz. Siz böyle düşünürseniz Nihal Adsız dan ne farkınız kalır. Allah'ın laneti kavmiyetçiliği İslam milliyetçiliğinin önüne geçirenlerin üzerine olsun.

Kavmiyetçilik hususunda hem Peygamber Efendimiz hem de Üstadımız sert konuşmuş bizde bu sünnete ittiba ediyoruz.

“Bir kimsenin cahiliye âdetince, kavim ve kabilesine intisab ederek (onlardan yardım taleb ettiğini) ve onlarla şereflendiğini duyacak olursanız ona: ‘Babanın bilmem nesini ısır!’ deyiniz. Ve bunu açık açık söyleyerek, îmâ ve kinayede de bulunmayınız.” bk. Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned, 5, 136; Şeybânî, Şerhü Siyeri’l-Kebîr, 1, 90

Sizler Hz. Âdem’in oğullarısınız. Âdem ise, topraktandır. Bir kısım insanlar var ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. İşte bunlar ya bu övünmeden vazgeçerler, ya Allah nezdinde pisliği burunlarıyla yuvarlayan gübre böceklerinden daha değersiz olurlar.”
(Müsned, II, 524; Ebû Dâvud, Edeb, 120, 5116)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ömernur4040
Sayın editör resmi dilin egemen olduğu toplum keferenin getirdiği düzen her yerde ikli dil resmi dil olabilir herkes istediği dil ile yazışarak anlaşır tercümanlar artırılarak çözülebilir. Bizi üzen menfi milliyetçilik risale okuyan abilerde farkında olmadıkları manevi hastalık olmuş Allah bizi bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza etsin insallah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...