Block title
Block content

Üstad'ın "Muhatabım Ziya Paşa değil Avrupa meftunlarıdır." diye başlayan manzumesinde Ziya Paşa'nın adının geçmesinin hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ziya Paşa merhum; Avrupa’ya giden, orada hürriyet hareketini başlatan, Meşrutiyetin ilanında büyük payları olan, istibdadın aleyhinde neşriyat yapan, zemininde her tip insanı maalesef barındıran Jön Türkler diye tesmiye edilen grubun efradındandır.

Ancak bu Jön Türkler içinde mason, uşak ve Avrupa meftunları olduğu gibi; Ziya Paşa gibi samimi, hürriyet taraftarı, Avrupa’nın fennine aşık ancak, sefahatine muhalif, mason olmayan, hatta ulema makamında zevat da mevcuttur.

Üstadımız, meşrep itibariyle toptancı değildir. Her şeyin iyisini ve güzelliğini almak onun şiarıdır.

Bu sebeple “Avrupa ikidir. Tabiatçıların münkir olmayan kısmı...” gibi tabirlerle iyileri kötülerden ayıran ve herkese hak ettiğini takdir eden Üstad; Jön Türkleri de değerlendirirken toptan karşısına almıyor; içindeki Ziya Paşa gibi insaflıları ayırıyor. Onları tenkit değil, takdir ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...