Block title
Block content

Üstad'ın, On Altıncı Mektup'ta bahsettiği "şükr-ü manevi" ne demektir, nasıl yapılır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şükür, bilfiil ve bilkuvve olmak üzere iki kısımdır. Bilfiil, bizzat şükrü eda edilen şükür iken, bilkuvve şükür ise külli bir niyet ve dua ile yapılan şükürdür.

Allah’ın insana ikram ve ihsanı sonsuz olduğu için, insanın bu sonsuz ihsan ve ikrama bilfiil şükürde bulunması imkansızdır. Bu yüzden Allah insana külli bir niyet ve dua kapsını açmış ki, insan bu sonsuz nimetlere karşı böylece şükürde bulanabilsin. İşte külli bir niyet ve dua ile yapılan bilkvve şükürlere manevi şükür deniliyor. Bilfiil şükre de maddi şükür demek gerekir diye düşünüyoruz.

Namaz külli bir şükürdür. Beş vakit namazı nizami olarak eda dersek inşallah bu manevi şükrü asgari olarak ifa etmiş oluruz.

Evet, insanın kendi ömür sermayesi ve kuvveti ile Allah’ın sayısız ihsan ve ikramlarına karşılık vermesi ve şükürde bulunması imkansızdır. Değil bütün nimetleri, iki gözün şükrünü bile binlerce sene ibadet etse karşılığını yine veremez.

Ama Allah kereminden insana diyor ki, "Siz benim emrettiğim namazı kılın, ben sizi bütün nimetlerime ve ihsanlarıma şükür etmiş gibi sizden kabul edeyim; namaz sayesinde sizi şakirler sınıfından yazayım." İnsanın böyle cazip bir teklife ilgisiz kalması akıl karı olamaz.

Namaz, Allah’ın sayısız nimetlerine teşekkür etmek için bir fırsattır, bunu kaçırmak ise büyük bir hasarettir. Bu yüzden insan namaz kılmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...