Uzun Tesbihatta ism-i azam duasındaki isimler, doksan dokuz isimden farklılık arz ediyor. Hikmeti ne olabilir? Bir de "Doksan dokuz esmayı manasıyla bilene cennet vacip olur." deniliyor, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsm-i azam ile ism-i azam duası farklı kavramlardır. İsm-i azam gizli ve mahfi iken, ism-i azam duası bellidir. Bizim namazın arkasında okuduğumuz ism-i azam duasıdır ve bellidir.

Namaz tesbihatında okunan ve Allah’ın bir çok isimlerinin de içinde bulunduğu duaya ism-i azam denilmesinin iki sebebi var:

Birisi; o isimlerin içinde Allah lafza-i celalinin bulunmasından dolayıdır. Zira ekseri alimlerin görüşüne göre; mutlak ve mahfi bırakılmış olan ism-i azam; Allah ismidir. Allah ismi, Allah’ın Zat-ı Akdesine delalet eden genel ve kuşatıcı bir isim olmasından dolayı, sair bütün isimleri ve sıfatları mahiyetinde toplayıp onlara lüzumiyet noktasından işaret ediyor. Bu duada en ziyade Allah lafzı tekrar edildiği için, duanın ismi "ism-i azam duası" denilmiştir.

Diğer bir sebebi; ism-i azam mutlak ve mahfi bırakıldığı için, Allah’ın her ismi potansiyel olarak ism-i azam olabilir. Bu duada da Allah’ın bir çok isimleri zikredildiği için, onları temsilen "ism-i azam" denilmesi gayet yerinde ve güzeldir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in "doksan dokuz" tabiri kesrete kinayedir. Yoksa Allah’ın isimlerinin bir miktarı ve sınırı yoktur. Bu yüzden Cevşen'de bin bir isim zikredilmiştir ki, bizim namaz tesbihatında okuduğumuz isimler Cevşen'de mevcuttur. Cevşen de Peygamberimiz (asm)'in bir duası olduğuna göre, tesbihattta okuduğumuz isimlerin ille de doksan dokuz isim içinde olması gerekmiyor. O hadisteki müjde diğer isimler için de caridir, sadece doksan dokuz isme münhasır değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...