"Vahdet-i şühûd" ne demektir, Vahdet-i vücuddan farkı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahdet-i şühûd: Allah’tan başka her şeyi unutmak ve sadece Allah’ın varlığına hasr-ı nazar etmektir. Masiva ve kâinatı tamamı ile inkâr etmek yerine, unutmak ve görmezlikten gelmek ile huzur-u İlâhîyi temin etmektir; masivayı, yani eşyayı, nisyan perdesine sarıp, bir kenara atmak ve bir daha akla ve nazara getirmemektir.

Eskiden gemilerde kürek cezaları vardı. Esirler ceza olarak gemilerde kürek odasına konulur ve unutulurmuşlar.

Aynı bunun gibi, vahdetu’ş- şuhûd salikleri de masivayı nisyan odasına kilitleyip, Allah’a olan huzuru ancak eşyayı nisyana atmak ile yani unutmakla temin ediyorlar. Ama eşyanın vücudunu inkâr etmiyorlar, sadece nisyan zindanına hapsediyorlar. Yani Allah’ı unutturacak her şeyi unutuyorlar. Vahdet-i vücutta eşya tamamen inkâr edilirken, burada ise sadece unutmak ve hatıra getirmemek esası var. Bu meşrep eşyanın vücudunu inkâr etmedikleri için, vahdet-i vücutta olduğu gibi mahzurlu ve riskli değildir, lakin bu maddeci asırda tatbiki çok zordur.

Vahdetu’l- vücudda eşya tamamen inkâr ediliyor; vahdetu’ş- şuhûdda ise, sadece unutmak ve hatıra getirmemek esası var. Vahdetu’l- vücudda mahv ve sekir, yani kendini tamamen yok saymak ve manevî olarak kendinden geçme hali hâkimdir. Vahdetu’ş- şuhudda ise, sahve ve fark, yani kendi varlık şuurunda olmak ve Allah’ın varlığı ile eşyanın varlığını fark etme durumu hâkimdir.

Vahdet-i vücut, riski çok, gidilmesi zor bir yoldur. Vahdet-i şühûd ise riski çok az olup, herkesin gidebileceği bir yoldur. Ama her iki meslek de nakıs olup velayet-i kübra olan sahabe mesleğine yetişemiyor.

Bazı asfiyanın bu meslekte gittiği vakidir.

Bir de her şeyde ve her mevcudatta Allah’a açılan marifet pencerelerini görmekle hakiki tevhidi ve hakiki huzuru elde eden sahabe mesleği vardır ki, bu iki meslekten daha yüksek ve daha nuranîdir, hiçbir tehlikesi ve zorluğu yoktur. Bu meslekte ne mevcudatın inkâr edilmesi, ne de unutulması söz konusudur. Bilakis her şeyde tecellî eden isim ve sıfatlar vasıtası ile hakiki huzuru kazanmak vardır. Risale-i Nur mesleği de bu minval üzere gidiyor. Risale-i Nurların tahkiki imanı ders veren bütün tefekkür dersleri, diğer iki meslekten de üstün ve tesirlidir. Her şey üstünde Allah’ın esmâ ve sıfat tecellilerini gösterip ispat ederek tam huzuru ve marifeti kazandırıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erdem79

"La meşhude illa hu" ile vahdet-i şühûd aynı mıdır? diye sorulmuş. Cevapta ise Vahdet-i Vücud (La mevcude illa hu) ile Vahdet-i Şuhud karşılaştırması verilmiş. Sorunun cevabı verilmemiş.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"La meşhude illa hu" ile vahdet-i şühûd aynıdır. 

"Bazı asfiyaların bu meslekte gittiği vakidir.

“La meşhuda illa hu” tabiri “Ondan başka görünen yok.” demek olup, bu mesleğin özeti ve formülüdür. "

İfadesi aslında bir cevap ama biraz kapalı kalmış hakkınızı helal edin. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...