Block title
Block content

Vahdet-i vücud ve vahdet-i şuhudu araştırdım. Peki, o zaman, vahdet-i vücud ve vahdet-i şuhudun dışındaki doğru olan inanış nedir? Risale-i Nur´da bu konuyla ilgili ne tür bilgiler var?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahdet-i Vücud mesleği “La mevcuda illa hu.” diyor. Yani "Allah’ın varlığından başka bir varlık yoktur." diyerek, bütün mevcudatın ve masivanın varlığını inkar ediyorlar. Bunun sebebi ise sadece ve sadece Allah’ı düşünüp onun huzurunu kazanmaktır. Şayet diğer varlıkları ve vücutları kabul etseler, o zaman varlık ikilik kazanıp, Allah’ın varlığına odaklanmayı ve ona hasr-ı nazar etmeyi zorlaştıracaktır. Yani huzura engel olacaktır. Bu sebeple Allah için diğer varlıkları inkar ediyorlar.

Vahdet-i Şuhud mesleği ise “La meşhuda illa hu.” diyor. Yani "Allah’tan başka her şeyi unut ve her mevcudu unutkanlık mendiline sarıp zihin ve kalbini bunlarla meşgul etme." diyor. Diğer meslekten farkı; bunlar mahlukatı ve eşyanın vücudunu inkar etmiyorlar, sadece unutulmasını ve hatıra getirilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Üstad bu manaya işaret için "kürek cezalıları" tabirini kullanıyor.

 Eski dönemlerde gemi içinde suç işleyen ya da gemi disiplinini bozan ağır suçlular, geminin alt kısmında kürek çeken bölmeye atılıp sürekli kürek çekerlermiş. Gemi ahalisi ise onları unutur, hiç hatıra getirmezlermiş. Hatta bir çok mahkum bu kürek çekme mahzeninde ölüp giderlermiş.

Bu mesleğe göre kainat ve eşya da kürek mahkumları gibi unutulmaya terk edilmesi gerekir. Şayet bu mevcutlar unutulmazlar ise, Allah’a olan huzuru bozup, gaflete girmeye sebep teşkil edecekler. Tıpkı Vahdet-i Vücud  mesleğindeki gibi masiva, yani Allah’tan başka her şey  Allah ile kul arasında bir huzur bozucudur. Bu nedenle bu huzur bozucular bir şekilde devre dışı bırakılmalıdırlar. Bu meslek (yani Vahdet-i Şuhud) Vahdet-i Vucud mesleğinden daha sağlam ve daha makbul bir meslektir.

Bir de her şeyde ve her mevcudatta Allah’a açılan marifet pencerelerini görüp, o pencereden bakarak hakiki tevhit ve hakiki huzuru elde eden tevhid-i hakiki mesleği olan sahabe mesleği vardır ki, bu iki meslekten de yüksek ve daha nurani bir meslektir. Riski ve zorluğu olmayan bir meslektir. Bu meslekte  ne mevcudatın inkar edilmesi  ne de unutulması söz konusudur. Bilakis her şeyde tecelli eden isim ve sıfatlar vasıtası ile hakiki huzuru kazanmak manası vardır.  Risale-i Nur mesleği de bu minval üzere gidiyor. Risale-i Nurların tahkiki imanı ders veren bütün tefekküri dersleri, diğer iki meslekten de üstün ve tesirlidir. Her şey üstünde Allah’ı gösterip ispat ederek tam huzuru ve marifeti kazandırıyor.  

Diğer mesleklere yanlış demek uygun olmaz, lakin hangisi daha üstün ve selametli denilirse, elbette üçüncü meslek olan tevhid mesleği daha üstün ve daha salimdir. Diğer iki meslek ehil olanlar açısından uygun ve haktır, ama avam insanlar açısından riskli ve tehlikelidir, yoksa batıl ve yanlış denilmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...