"Vakıa-i hayaliye" ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vakıa: Vuku bulmuş, olmuş, var olan mevcud bir hâdise anlamlarına geliyor. Başka bir mana olarak rüya, düş, şiddetli bir hâdise manasına da geliyor.

Vakıa-i hayaliye: Olayların ve hadiselerin hayalde tasvir edilmesi ve betimlenmesi manalarına geliyor. Bu noktadan baktığımız zaman roman, hikaye, tiyatro, sinema gibi edebi vasıtaların hepsi birer vakıa-i hayaliye sınıfındandır.

Üstad Hazretleri bu terimi biraz da Risale-i Nurların meşrebi olan iman hakikatlerini hayali bir tasvir ve betimleme şeklinde uygulamıştır. Mesela, ilk sekiz sözdeki temsil ve hikayeler ve Risale-i Nurların başka yerlerinde geçen hikaye ve kıssaların bir çoğu vakıa-i hayaliye sınıfındandır, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...