Vakıflık hakkında Risale-i Nur'da bir teşvik var mıdır? Vakıf ağabeylerin ehemmiyeti nedir? Evlenip içtimai hayatta öğretmenliğini yapıp da hizmet etmek mi, yoksa vakıf olup hizmet etmek mi daha iyidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde, genel anlamda ve herkese hitap şeklinde bir vakıflık teşviki yoktur. Hususi olarak ve bir kaç ağabey için yapılan bir tavsiye vardır. Genel teşfvk, hizmettir. Değişmez şartı ise Allah rızasıdır. Hizmetin şekli değil, hizmette taşıdığımız niyet ve fedakarlığımız temel ölçüdür.
"Hiç evlenmeyin, o şekilde hizmet edin." şeklinde bir tavsiye zaten fıtrata aykırıdır, cadde-i kübra değildir. Hususi bazı insanlara aitttir. Nitekim tarihe baktığımızda, gerek Peygamberlerden ve gerek ise evilya ve asfiyadan evlenmeyenler müstesnadır. İstisnalar ise genel kaide olamazlar.

Sualinizin ikinci şıkkına gelince;
Tamamen kişinin kendisinin vereceği bir karardır. Önem sırasını, ilgili şahsın durumu belirleyecektir. Kesinlikle ve her zaman şu daha doğrudur, şeklinde bir hükme varmak doğru değildir.

Kişi kendi durumunu daha iyi bildiği için, nihai kararı kendisi verecektir. Ancak güvendiği ve fikrine itimad ettiği insanlarla meşveret edebilir. Hissi ve duygusal olmaktan kaçınmalı, akıl, mantık ve realitelerin ışığı altında karar vermelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ufukasil

Çok tesekkürler, Çok tatmin oldum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
turkkamuran

Salisen: Risale-i Nur'un talebelerine "Başkaları evleniyorlar, siz tezevvüçten (evlenmekten) vazgeçiniz" denilmemiş, denilmez. Fakat talebeler birkaç tabakadır. Bir tabakanın hakikî ihlası kaybetmemek ve hakikî fedakârlık ve a'zamî bir sadakat taşımak için, dünya ihtiyaçlarına mümkün olduğu kadar ömrünün muvakkat bir kısmında bağlanmaması bu zamanda lâzım geliyor.

Eğer hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede yardımcı bir hanım bulsa alır. Hizmetine zarar vermez. Lillahilhamd bu neviden çok Nur talebeleri var, zevceleri onlardan geri kalmıyorlar. Belki kadınlardaki şefkatten gelen ücretsiz fıtrî kahramanlık ve hakikî ihlas cihetiyle zevcinden daha ileri gidebilir.

Nur talebelerinin yetişmiş kısımlarından ekserisi evlenmişler, bu sünneti yerine getirmişlerdir. Risale-i Nur onlara der ki: Haneniz (eviniz) bir küçük Medrese-i Nuriye (Nur Medresesi), bir mekteb-i irfan (ilim okulu) olsun ki; bu sünnet (evlenme sünneti) tam yerine gelsin. Sünnet-i seniyenin meyvesi olan çocuklar âhirette size şefaatçı olsunlar. Dünyada da iman dersini alıp size hakikî evlâd olsunlar.

Yoksa bu otuz senede kısmen olduğu gibi, o çocuklara yalnız terbiye-i medeniye verilse, bir cihette o çocuklar dünyada faidesiz ve âhirette davacı olarak "Ne için imanımı kurtarmadınız?"diyeceklerinden peder ve vâlidelerini mahzun etmek, sünnet-i seniyenin hikmetine münafî olur." (Hanımlar Rehberi)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...