Block title
Block content

"Vakta ki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Vakta ki meclisi imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti."(1)

 İmtihan meclisi dünya meydanıdır, kapanması ise kıyametin kopmasıdır. Tecrübe vaktinin bitmesi, dünya hayatının bitip âhiret hayatının başlamasıdır.

"Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icra etti."

Allah’ın isim ve sıfatları mana ve hükümlerini kâinat sahnesinde icra edip gösterdiler.

"Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı."

Olacak olan şeyler kaderde takdir edilmişti ve bu takdir edilen şeyler kâinatta uygulanmıştır.

"Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti."

Kaderde yazılıp çizilen takdir ve kararları Allah’ın kudret sıfatı yaratarak icra etmiştir. Yani kâinattaki bütün sanat ve eserler kaderde tertip ve takdir edildi, kudretle de icat edildi.

"Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi. Her şey mânâsını ifade etti."

Var edilen eşya ve varlıklar vazifelerini ifa edip beka âlemine intikal etmişlerdir. Zaman denilen şeyde bu eşyaların sergilendiği bir filim şeridi gibidir.

"Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi."

Dünya tarla âhiret ise mahsulün toplandığı bir ambar bir depo gibidir. Burada eker orada biçeriz...

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat, Dördüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1474 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...