"Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü..." ifadesine göre; Küçük Sözlerin her birine işaret eden ayetleri yazar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Söz:

Besmele bahsi olduğu için besmele ayetinin bir tefsiridir.

"...Vur asânı taşa' buyurduk..." (Bakara, 2/60).

"Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, dedik." (Enbiyâ, 21/69).

İkinci Söz:

"O takvâ sahipleri ki, görmedikleri halde Allah'a ve Onun bildirdiklerine iman ederler." (Bakara, 2/3)

Üçüncü Söz:

"Ey insanlar, ibadet ediniz..." (Bakara, 2/21).

Dördüncü Söz:

"Namaz dinin direğidir."(1) hadisinin ve Kur'an'da on dört yerde geçen "Namazı kılın!.." ayetlerinin bir tefsiri hükmündedir.

Beşinci Söz:

"Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir." (Nahl, 16/128).

Altıncı Söz:

"Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe, 9/111).

Yedinci Söz:

Allah’a ve ahirete iman etmenin, insan ruhuna ve âlemine yaptığı müspet tesiri ve getirdiği saadeti gösteren bir bahistir. Bu yüzden Allah ve ahireti zikreden ve ona inanmayı emreden ayetlerin umumi bir tefsiri hükmündedir.

Sekizinci Söz:

"Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O ezelî hayat sahibidir ve kayyûmdur; varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi, her şey Onun yaratmasıyla vücut bulur." (Bakara, 2/255).

"Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir..." (Âl-i İmran, 3/19).

Dokuzuncu Söz:

"Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın." (Rum, 30/17-18).

(1) bk. Tirmizi, İmân: 8; İbni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:76.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hatemallah

buradaki " vaktiyle" kelimesi ehemmiyetli.. yani üstadımız ısparta'ya gelmeden ve daha küçük sözleri yazmaya başlamadan evvel, küçük sözlerin bir benzerini, ıspartada'dan bir önceki durağı olan burdur'da Nurun ilk kapısı adlı eserinde yazıyor. Allah u alem sekiz ayetten istifade ettiğim dediği ayetler bu eserdeki aynı meselelerin başındaki ayetler.. 

mesela

bizim altıncı söz diye bildiğimiz risale orada birinci ders ve başındaki ayet tevbe 111. ayet

bizim sekizinci söz diye bildiğimiz risale orada ikinci ders ve başındaki ayetler şuara 90-91.ayetler

bizim yedinci söz diye bldiğimiz risale orada üçüncü ders ve başındaki ayet lokman 33. ayet

bizim üçüncü söz diye bildiğimiz risale orada dördüncü ders ve başındaki ayetler infitar 13-14. ayetler  

bizim dördüncü söz diye bildiğimiz risale orada beşinci ders ve başndaki ayet ankebut 64. ayet

bizim beşinci söz diye bildiğimiz risale orada yedinci ders ve başındaki ayet zariyat 56. ayet 

mecmuu sekiz ayet olur..

selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...