Block title
Block content

"Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü,.." ifadesine göre; Küçük Sözlerin herbirine işaret eden ayetleri yazar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Söz:

Besmele bahsi olduğu için besmele ayetinin bir tefsiridir.

"Vur asânı taşa' buyurduk." (Bakara Sûresi, 2:60).

"Ey ateş, serin ve selâmetli ol." (Enbiyâ Sûresi, 21:69).

Bu ayetlerde meseleye takviye olarak istimal edilmiştir.

İkinci Söz:

"O takvâ sahipleri ki, görmedikleri halde Allah'a ve Onun bildirdiklerine iman ederler." (Bakara Sûresi, 2:3.)

Üçüncü Söz:

"Ey insanlar, ibadet ediniz." (Bakara Sûresi, 2:21).

Dördüncü Söz:

"Namaz dinin direğidir."(1) Hadisi ve Kur'an'da on dört yerde geçen "Namazı kılın!.." ayetlerinin bir tefsiri hükmündedir.

Beşinci Söz:

"Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir." (Nahl Sûresi, 16:128).

Altıncı Söz:

"Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır." (Tevbe Sûresi, 9:111).

Yedinci Söz:

Allah’a ve ahirete iman etmenin insan ruhuna ve alemine yaptığı müspet tesiri ve getirdiği saadeti gösteren bir bahistir. Bu yüzden Allah ve ahireti zikreden ve ona inanmayı emreden ayetlerin bir umumi tefsiri hükmündedir.

Sekizinci Söz:

"Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O ezelî hayat sahibidir ve kayyûmdur; varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi, her şey Onun yaratmasıyla vücut bulur." (Bakara Sûresi, 2:255).

"Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir." (Âl-i İmran Sûresi, 3:19).

Dokuzuncu Söz:

"Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın." (Rum Sûresi, 30:17-18).

(1) bk. Tirmizi, İmân: 8; İbni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:76.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...