"Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur." Hâlen "yoktan yaratma" devam ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" Evet, Kadîr-i Mutlakın iki tarzda, hem ibdâ', hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur. Bir baharda, üç yüz bin envâ-ı zîhayat mahlûkatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten icad eden bir kudrete karşı, 'Yoğu var edemez.' diyen adam, yok olmalı!" (1)

Yukarıda geçen, "belki umumi ve daimi bir kanunudur" ifadesinde de anlaşıldığı gibi, yoktan yaratma, her an devam ediyor. Yaratılan mahlukatın zerratı sabit olsa dahi, o zerrattan var edilen mahlukun bütün şekil ve sıfatları yoktan var ediliyor.

Herbir varlık bir kez yaratılıyor ve diğer hiç bir varlığa benzemiyor. O varlığı diğerlerinden ayıran farklılıkların tümü yoktan yaratılıyor. Yeni doğan bir insanın, diğer insanlarla azay-ı esaside ortak tarafı vardır. Ancak onu dığerlerinden ayıran farklı hususiyetler de mevcuttur. İşte o farklılıkların tümü yoktan yaratılıyor. Bütün mahlukat sürekli, yeniden yeniye yaratıldığına göre ve hiçbiri diğerine benzemediğine göre, demektir ki; yoktan yaratma sürekli devam eden bir kanunu ilahidir.

Yüz tane makale yazan bir yazar, her makalede de alfabenin yirmi dokuz harfini kullanmıştır. Ancak her makale farklıdır. Her biri orijinaldir. Farzımuhal; bir yazar, her saniyede bir makale yazsa, demektir ki; sürekli yeni yeni eserleri ortaya koyuyor.

Aynen öyle de Allah (c.c.) atomlar alfabesini isthihdam ederek her an başka başka eserler yaratıyor ve herbiri, bir benzeri olmayan orijinal eserlerdir. Demek ki; bütün bunlar yoktan yaratılıyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

menekşe
allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
egenurhak
Bir ressam,tamamen yeni bir resim yapsa: Boya, fırça Allah'ın ama,görüntüsünü ressam yarattı mı diyeceğiz,ya da ne demek lazım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İnsanı da insandan sadır olan işleri de yaratan Allah'tır. Dolayısı ile insan ne düşünürse düşünsün ne tasvir ederse etsin nihayetinde bütün bunları yaratıp ezelde takdir eden Allah'tır. İnsan zihni kaderin haricine çıkamaz ki yoktan bir şeyi icat edebilsin. Kader bütün tasvirleri tasvir eder insanda bu tasvirler içinden birisini hür iradesi ve kabiliyeti doğrultusunda seçer. İnsan kaderin imkan olarak ortaya koyduğu tasvirden dolayı değil bu tasvirlerden birisini seçmesinden  dolayı mesuldur. Dolayısı ile tasviri seçen kimseye yarattı diyemeyiz ancak müreccih diyebiliriz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...