"Ve bana ve ihvanıma iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver... Ve beni ve Risale-i Nur Talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle..." Burada neden umumi değil de hususi dua edilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dualar hususi ve umumi olmak üzere iki kısımdır ve ikisi de elzemdir. Umumi duanın yanında hususi olarak ister, kendi için ister, ailesi için ister, akrabaları için ister ve kendi meşrebinden olan cemaati için dua edilebilir. Bunun sünnette de çok örnekleri vardır. Mesela, Peygamber Efendimizin (asm) hususi duasına mazhar olan sahabeler vardır.

"Hem İmam-ı Buharî başta, râviler naklediyorlar ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Urve bin Ebî Ca'de'ye, ticarette kâr ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki: 'Ben bazı Kûfe çarşısında duruyordum. Bir günde kırk bin kazanıyordum, sonra evime dönüyordum.' İmam-ı Buharî der ki, 'Toprağı da eline alsa onda bir kazanç bulurdu.'(Buharî, Menâkıb: 28; İbni Mâce, Sadakat: 7)"

"Hem Abdullah ibni Cafer'e kesret-i mal ve bereket için dua etmiş. Hazret-i Abdullah ibni Cafer o derece servet kazanmış ki, o asırda şöhretgir olmuş. O, bereket-i dua-yı Nebevî ile hasıl olan serveti kadar, sehâvetle de iştihar etmiş.(Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:327; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:661)"(1)

Üstadımız umumi olarak ümmete dua ettikten sonra, hususi olarak da kendi talebelerine ayrıca dua ediyor ki bunun hiçbir sakıncası bulunmuyor. Üstadımızın Nur talebelerine hassaten dua etmesi darlıktan ya da taassuptan gelen bir durum değildir. Üstadımız hayatı boyunca ümmeti Muhammed (a.s.m) için mücadele etmiş, onların manevi sorunlarına reçeteler üretmiş, milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuşken, ümmeti duasından eksik etmesi düşünülemez.

1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Dördüncü İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kbly

allah razı olsun 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...