"Ve benim maddî ve mânevî her şeyden ferağat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır." İnsan manevi füyüzattan nasıl feragat eder; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeler, Üstad Hazretlerinin ne kadar diğerkâm ve cemiyet insanı olduğunu gösteren ifadelerdir. Üstad Hazretleri kendi şahsi kemalatını veya istikbalini düşünmeyi bırakıp, tamamen cemiyet ve ümmetin kurtulması için çabalıyor. Üstad Hazretleri bir kenara çekilip şahsi kemalatı ve şahsi ibadeti ile meşgul olabilirdi. Ama Üstad Hazretleri şahsi kemalatını ve ahiret makamlarını değil, cemiyetin ve ümmetin kurtulmasını tercih etmiştir.

Bir insanın başka insanlar için kendini tehlikeye atması ya da büyük bir menfaatten feragat etmesi, o insanın ruh dünyasının güzelliği ve kemalatından süzülüp gelen bir şeydir. Nitekim Hazreti Ebu Bekir (ra) da buna benzer ifadeler kullanmıştır. Yani insan manen büyüdükçe, nimet ve ceza kavramları da ona göre küçülüyor. İşte Hazreti Ebu Bekir (ra) ve Üstad Hazretleri gibi zatların ruh dünyasında, cennet ve cehennemin makamı ile bir insanın necat bulmasından hasıl olacak makamlar farklıdır. Bir insanın kurtulması için bu zatlar hakikaten o nimetlerden ve manevi feyizlerden feragat edebilirler. Bu sözleri zahirine haml etmekte bir sakınca yoktur.

Özet olarak, manevi feragat tabirine Üstad Hazretlerinin manevi cephesinin ne kadar muazzam bir seviyede olduğuna işaret eden bir karine ve bir teşbih nazarı ile bakabiliriz. Zaten Üstad Hazretleri “Benim maddî ve mânevî her şeyden ferağat mesleğimden ayrılmayacaklardır.” ifadesinde kendi ruh haline işaret ediyor. Yoksa bu muazzam mana ve makamın her talebesinde tezahür etmesini ve olmasını kast etmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...