"Ve bu muazzam ayet, otuz üçüncü ayet olmasına bir işaret idi. İnşaallah istikbalde bir kardeşimiz o hazineyi açacak." ifadesini nasıl anlamalıyız? Bu bir müjde mi, bir teşvik mi? Burada ifade edilen hazine açılmış mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un bir çok yerinde bu tür teşvik ve tergibler yapılarak, Nur talebelerine fikri açıdan bir hareket, bir terakki veriliyor. Bir eser donuk ve hareketsiz metinlerden ibaret ise, o eser etrafında toplanan cemaatler de donuk ve hareketsiz olarak fikri sabit olur. Halbuki Risale-i Nur'a dikkat ile bakıldığında görülür ki, Üstat sürekli muhatabına hem kalbi hem de fikri hareket ve terakki veriyor. Şu tabir buna güzel bir örnektir:

“Mühimlerini ben söyleyeceğim; incelerini sen kendin istihrac et..."(1)

Risale-i Nur tefekkür ağırlıklı bir tefsir olmasından, zihin ve kalp sürekli hareket ve tekemmül içindedir. Üstat ileride çok kabiliyetli talebelerin çıkacağını hissettiği için, onlara hem iltifat hem de teşvik bakımından kapıyı açık bırakmıştır. Hakikaten Risale-i Nur üzerinde çalışma yapacak, belki dünya çapında ses getirecek çok kabiliyetli insanlar çıkacaktır. Bir takım statik fikirliler bu gibi gelişmeler önünde engel olabilir, ama Risale-i Nur statik ve donuk bir eser olmadığı için, bu gibi fikirleri parça parça edecektir ve münbit bir tarla gibi çok mahsulatlar verecektir. Bu ifadede hem teşvik hem de müjde vardır.

Bizim bildiğimiz kadarı ile bu hazinenin açıldığına dair bir çalışma ya da bir emare yok. Ama Üstad Hazretlerin ifadesi ile bu hazineyi açacak bir kardeş ya da ağabeyimiz inşallah çıkar, bizler de istifade ederiz.

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
burdaki hazine 5 ayetle 33 ayetin iki cereyanı göstermesi ve bu ayetletle bu cereyanların tefsirimi olacak. iman küfür muvazenelerine benzer bir esermi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Takdir edersiniz ki istikbalde çıkacak bir konu hakkında fikir yürütmek zor bir durum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...