"Ve celâl ile kalktığı vakit, kameri parçalayıp, Kab-ı Kavseyn şeklini verir." İzah eder misiniz, Şakk-ı Kamer mucizesinin mi’rac ile alâkası var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şakk-ı Kamer, yani ayın ikiye bölünmesi hâdisesi Peygamber Efendimiz (asm)'in müşriklere karşı göstermiş olduğu bir mu’cizedir.

Kab-ı kavseyn: Kavs, bilindiği üzere yay demektir. “Kab” da yayın kabzasiyle giriş mahalli olan iki köşe aralığına denir ki bir yayda iki kâb bulunur. Bu mânâ ile bazıları burada kalb yolu ile bir kavsin iki kabı demek olabileceğini söylemişlerdir.

Mi’racta, Hazret-i Peygamber (asm) bütün imkân âlemini, yani mahlûkatı ve yaratılmışları geride ve arkasında bırakarak, Allah’ın Zât’ını görebilecek bir kıvama ve mevkie gelmiştir. İşte, rü’yetine mazhar olduğu bu yere, Kab-ı kavseyn denilmiştir.

Hazret-i Peygamber (asm), bütün imkân âlemini geride bırakıp, mahiyetini idrak edemediğimiz ve edemeyeceğimiz bir makama varıp, Allah’ın Zât’ını, başgözü ile görmüştür. Üstad Hazretleri, bu makamı, yani Kab-ı kavseyni, "imkân ve vücub ortası" diye tarif ediyor. Yani, mahlûkatın bitip tükendiği ve Allah’ın Zât-ı akdesinin tezahür ettiği bir makam demektir.

Müşriklerin müstehziyane bir tavırla ve meydan okurcasına Peygamber Efendimiz (asm)’e "Peygamberliğini isbat edecek gökyüzünde bir mu’cize göster" taleplerine karşı, celalli bir şekilde elini kaldırıp bir parmak işareti ile kameri ikiye bölmüştür; ikiye bölünen kamerin iki parçası iki kavs yani yay şekline girmiştir. Üstad Hazretleri bu iki şekli ifade etmek için "kab-ı kavseyn" diyor.

Yoksa mi’ractaki kab-ı kavseyn farklı bir konudur, bu mu’cize ile alâkalı değildir. Mi'racta ve ayette geçen "kab-ı kavseyn" tabirini Üstadımız "imkân ile vücub ortası" diye tefsir etmektedir.

Buna göre Peygamberimiz (asm) bütün mevcudat ve mahlûkat âlemlerini geçmiş ve onları arkasına almıştır. Fakat vücub âlemi Allah’a ait bir sıfat olduğundan ve Allah vacibü'l-vücut olduğundan, o âleme bir mahlûkun girmesi mümkün olmamıştır. İşte bu ikisinin ortasına "kab-ı kavseyn" demektedir. Bu makamda Allah’ı görmüş ve ondan vahiy almıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

murur-u zaman

Allah razı olsun kabı kavseyn Şeklini verir diye okuyunca manayı tam anlamak adına sormuş bulunduk . Selam ve dua ile ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...