Block title
Block content

"Ve cevv-i feza, kendi cin ve bulutların işârâtıyla nübüvvetine beşaret ve sâyebân;.." Cinleri düşünmek şartıyla, buradaki "sayeban/gölgelik" kelimesini destekleyen, Peygamberimizin mucizelerinden örnekler mevcut mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Diğer peygamberler, ekseri olarak ispat makamında, anlık ve sınırlı mucizeler göstermişlerdir. Yani o peygamberlerin mucizeleri belli mekan ve belli zamana münhasır kalmıştır. Ama Allah, Habib-i Ekrem'inin (asv) mucizelerini belli zaman ve belli mekan ile kayıtlı kılmamıştır. Allah Resul-ü Kibriya'sının nübüvvetini ve makbuliyetini sadece insan ve cinlere değil, bütün kainata ve kainat içinde olan türlere de göstermiştir. Bu göstermeyi ise; her nevden ve türden bir mucize ile yapmıştır.

Mesela; Miraç mucizesi, sema ehline Allah Resulü'nün bir tazimi ve bir tanıtımıdır. Ağaç mucizesi; ağaç türüne bir şeref bahşetmek içindir; su mucizesi su nevine bir mucize, ayın ikiye bölünmesi gökyüzü ehline bir mucize; bulutların ona gölgelik etmesi bulut nevinde bir mucizesidir vs.

Bulut ve gölgelemek anlamına gelen sâyebân ile ilgili mucizeler, Risale-i Nurlarda şu şekilde geçiyor:

"Altıncısı: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küçüklüğünde Halime-i Sa'diye'nin yanında iken, Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle, güneşten rahatsız olmamak için, çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş."

"Hem, Şam tarafına on iki yaşında iken gittiği vakit, Bahîra-yı Râhibin şehadetiyle, bir parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş."

"Hem yine bi'setten evvel, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, bir defa Hatice-i Kübrânın Meysere ismindeki hizmetkârıyla ticaretten geldiği zaman, Hatice-i Kübrâ, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş, kendi hizmetkârı olan Meysere'ye demiş. Meysere dahi Hatice-i Kübrâya demiş: "Bütün seferimizde ben öyle görüyordum."
(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...