"...ve ehemmiyetli hakikatlerin uçlarını üç fıkra içinde üç vakıa-yı meşhure ve meşhude ile gösteriyor ve medar-ı ibret üç hâdise-i uhrayı hatırlatmakla latîf bir irşad yapar, mukavemetsûz bir zecreder." Üç hadiseyi ve onlarla verilen dersi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu fıkrada sözü edilen üç hadise bu Söz’ün Birinci, İkinci ve Üçüncü Nüktelerinde açıklanan hadiselerdir.

Birinci hadise; Âdem aleyhiselama esmanın talim edilmesiyle insan nevinin meleklerden, ilim yönüyle daha üstün olduğunun beyanı.

İkinci hadise; bir bakarın / sığırın kesilmesiyle bakarperestlik inancının kesilip atılması ve o sığırın bir parçasının öldürülen kişiye vurulmasıyla maktulün konuşup katili haber vermesi. Bu hadise ile yeniden diriliş hakikatine büyük bir numune verilmiş oluyor.

Üçüncü hadise; Hazret-i Musa’nın (as.) asasını vurmasıyla taşlardan su çıkması gibi, bütün zemin yüzünde taşlardan çıkan sulara dikkat çekilerek, bu kadar mucizeye rağmen, Hz. Musa’ya tabi olmayan İsrâiloğullarının kalplerinin taşlardan daha katı olduğunun beyanı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...