Block title
Block content

"Ve eline de öyle bir san’at verdim ki, elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir,.." cümlesinin geçtiği yeri kısaca açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey benî Âdem! Evâmir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her şeyi kemâl-i vuzuhla fasledip hakikatini gösteriyor. Ve eline de öyle bir san’at verdim ki, elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir, halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evâmir-i tekvîniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o san’at size de verilebilir. Mürur-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz."(1) 

Hazreti Davud (as) bir peygamberdir; Allah’tan aldığı vahiy ile her şeyin içyüzünü görüp gösteriyor. Yani insanın aklı ile bulamadığı bütün soruların cevabını Allah peygamberlerinin kalbine ve diline, ikna edici bir şekilde yerleştirerek diğer insanlara üstün kılıyor.

Ayrıca her peygamberini  mucizeler ile teyit ve takviye ediyor, ta ki bu peygamberlerin insanlar içinde imtiyaz ve farkı anlaşılsın, onların Allah ile insanlar arasında birer elçi oldukları bilinsin.

Allah Davud (as)'a da mucize olarak çıplak eli ile demiri yoğurup işlemeyi vermiştir. Tarihte demiri işleme ve insanların hizmetine sunma Davud (as)’in bu mucizesi ile olmuştur. Bu yüzden demircilerin piri Davud (as) olarak kabul edilir.

Tabi demirin ilk işlenmesinden sonra insanlık ortak aklı ve çabası ile bunu geliştirmiş ileri noktalara taşımıştır. Artık demir ve madenlerin işlenmesi ve insanlığın hizmetine sunulması bir sektör haline gelmiştir ve bu sektörün piri de Davud (as)’dır. Davud (as) bir mucize eseri olarak demiri eli ile işlerken, şimdi insanlık potalar ve gelişmiş teknolojiler ile işlemekteler.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Makam, Mukaddime | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 842 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...