"Ve hâkezâ, bu mânevî mide-i kübrâ ile hadsiz nimet-i İlâhiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın fıtratına konulan her bir cihaz ve duygu, Allah’ın rahmet hazinelerinin ölçülüp tartılmasında bir araç, bir vasıtadır. Mesela bütün yiyecek ve içecekler Allah’ın bir rahmet hazinesidir, bu hazineyi tartan ve ölçen insandaki mide ve dildir. İnsan bu dil ve mide sayesinde Allah’ın rahmeti ile bize ikram ettiği rızıkları anlar ve tartar.

İnsanın fıtratındaki her bir cihaz Allah’ın bir ismini anlamak ve tartmak içindir. Mesela göz bir anahtardır, bu anahtar ile insan Allah’ın Basir ismini anlar. Kulak bir anahtardır, bu anahtar ile Allah’ın Semi ismini anlar ve hakeza...

İnsanın yaratılışına takılan maddi ve manevi her bir cihaz Allah’ın ulvi ve kudsi isimlerinin manalarına açılan bir penceredir. İnsan bu cihaz penceresi ile Allah’ın isimlerinin defineleri hükmünde olan manaları ve tecellileri anlar ve açar. Bu cihazlar sayesinde Allah’ı isimleri ile beraber tanır. Mesela akıl bir cihazdır, insan bu cihaz ile Allah’ın isimlerinin manasını çözümler ve anlar.

İşte insandaki her bir cihaz manevi bir midedir, bu midenin rızıkları ise Allah’ın isimlerinin tecellileridir. İnsandaki kalp bu cihazlar içinde en büyük ve en kapsamlı olanıdır. Ve bu kalp midesinin en büyük rızkı ise muhabbetullahtır. Diğer tecelliler bu büyük tecelliye sevk eden dinamikler hükmündedir. Yani marifet muhabbeti netice veriyor, demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...