"...ve hâkezâ her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar." cümlesindeki alemlerden birini (dünya harici) ve o alemden haber veren cihaza örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, mahiyet ve fıtrat olarak iki yönü ve iki yüzü olan bir varlıktır. Bir yüzü maddi ve cismanidir, şu şahit olduğumuz maddi aleme bakar. Diğer yüzü ise, ruhani ve manevidir, gaybi alemlere bakar. İnsan nasıl dili ile maddi yiyecek ve içecekleri tadar ve tartarsa, aynı şekilde vicdanı ile de gaybi alemlerden haber verir, oralara ait meseleleri vicdan terazisi ile hisseder.

Ceset bu maddi alemin nasıl bir özeti ve küçük bir modeli ise, insandaki ruh da gaybi ve ahiret alemlerinin bir özeti, bir küçük modelidir. Ceset ve cesetteki hasseler bu maddi alemde ne var ne yok hepsini bir nevi kuşattığı gibi, ruh da aynı şekilde manevi alemleri kuşatıyor. Maddi alemde tecelli eden isim ve sıfatları tartıp tanıyan, bu ceset ve cesetteki duygulardır. Manevi alemlerde, yani alem-i ahirette tecelli eden isim ve sıfatları tartıp tanıyan da insandaki ruh ve maneviyat cephesidir.

Allah’ın mülkünden olan maddi ve manevi alemlerde tecelli eden isim ve sıfatlar aynı şekilde mülkünün özeti ve küçük bir modeli hükmünde olan insanda de tecelli eder. İnsan her iki alemde görünen isimleri ve sıfatları üzerinde cem’eden yegane varlıktır. Nasıl Allah’ın isimleri içinde İsm-i Azam var ise, isimlerin tecelli ettiği mazharlar içinde mazhar-ı azam da vardır ki, bu da insandır. İnsan adeta ceset ve ruh sayesinde bütün alemlerin özü ve özeti gibidir. Bütün varlık aleminde azametli ve şaşalı olarak tecelli eden isimler insanda da cüzi ve okunaklı olarak tecelli etmiştir.

Bu sebeple insan Allah’ın bütün isimlerine bir aynadır. Yani insan sahip olduğu maddi ve manevi cihazlar sayesinde Allah’ın kainatta tecelli eden bütün isimlerini tartıp tadabiliyor.

Mesela, göz ile Basar isminin tecelli mahalli olan görüntü alemini seyredip, Basar ismine hem ayna hem de müdrik oluyor.

Ruh ile alem-i ervahı hissediyor. Hayal kuvvesi ile alem-i misali idrak ediyor. Akıl ile alem-i manayı tefekkür ediyor. Vicdan ile alem-i ahirete açılıyor vs... Bizim mahiyetini bilmediğimiz daha bir çok hissiyat ve duygu manevi alemlerle irtibat içindedir ve o alemlerden haber veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...