"Ve haşmet-i rububiyetin ve saltanat-ı ulûhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan zât-ı Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, isim ve sıfatları ve bu isim ve sıfatların kainattaki tecellileri ancak vahiy ve risalet ile bilinebilir. İnsan salt ve soyut aklı ile Allah’ı hakkı ile bilemez bulamaz demektir.

Peygamberlerin ve dahi Peygamber Efendimiz (asm)'in birinci misyonu, insanlara Allah’ı tanıtmak ve gerçek tevhit inancını tesis etmektir. Peygamberler olmadan insanlığın Allah’ı hakkı ile bilmesi mümkün değildir.

Olaylara ve hadiselere vahyi bir kenara itip sadece ve sadece akıl mizanı ile bakanlar, olayların künhünü yani içyüzünü göremiyorlar. Halbuki insan benlik davasından vazgeçip aklı vahyin terbiyesine verse, o zaman her şeyin ve her hadisenin içyüzünü çözer ve ondan hakikate intikal ederek her iki cihanda da mutluluğa ulaşır.

Zifiri bir karanlıkta cep feneri ancak bir iki metre önünü aydınlatır, ama güneş gecenin üstüne doğsa bütün her şeyi gösterir ve aydınlatır.

Temsildeki cep fenerinin ışığı aklı temsil ederken, güneşin ışığı da vahyi ya da Peygamberimizi (asm) temsil ediyor.

Ateş böceğinin, kendi cüzi ışığına güvenip güneşe meydan okuduktan sonra zifiri karanlığa mahkum olması gibi, insan da cüzi aklına ve vehmi ilmine güvenip vahiy güneşinin terbiye ve rehberliğine girmez ise küfür ve şirk karanlığına mahkum olur. Hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini kaybeder. Hem dünyada hem de ukbada çok bela ve sıkıntılara maruz kalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...