"Ve hayat sıfatı ise, kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve ziynetli suretler, haller ve sair sıfatları bildiren bütün deliller,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve hayat sıfatı ise, kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve ziynetli suretler, haller ve sair sıfatları bildiren bütün deliller, sıfat-ı hayatın delilleriyle beraber, hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi; hayat dahi, bütün o delilleriyle, ayineleri olan bütün zihayatları şahit göstererek Zat-ı Hayy-ı Kayyûmu bildirir." (Şualar, Yedinci Şua / Ayetü'l-Kübra)

Mesela bir tavus kuşunu düşünelim. Bu tavus kuşunun harika renkleri, mükemmel bedeni olan muazzam bir sanat eseridir. Bu sanatın canlı ve diri olması Allah’ın Hay ve Muhyi isimlerinin bir tecellisidir ve hayat sıfatına işaret eder.

Aza ve tüylerinin mükemmel ve yerli yerine konulması ve bedeninin mükemmel bir fabrika gibi çalışması, Allah’ın ilim sıfatına işaret eder ve bu beden fabrikasının mükemmel bir uyum ve ahenk içinde sürekli çalışması da ilahi kudretin istikrarlı bir şekilde o bedende tecelli ettiğine işaret eder.

Bu anlamda tavus kuşunun bedeninde Allah’ın birçok isimlerinin tecellilerini okumak, anlamak ve görmek mümkündür.

Bir eserde en göze çarpan ve öne çıkan üç sıfat ilim, irade ve kudrettir. Ve bu üç sıfat birbiri içinde ve birbirini gerektirir. İlim her şeyi belirleyip bir proje haline getirebilir ise de kudret olmadığı zaman o projeyi hayata geçirip uygulaması mümkün değildir. İlim ve kudret olduğu halde irade olmaz ise proje yine olmaz. Hazır ve uygulamaya müsait olan projenin, irade tarafından seçilmesi ve tercih edilmesi gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...